ᐅ Goedkope Notaris 2023 – Betaal Niet Teveel!

Ontdek notarissen voor het voordeligste tarief bij u in de buurt.

Wat Is Notariële Akte

 

De Notaris Kan U Helpen Met:

 • Assistentie en informatie bij Wat Is Notariële Akte
 • Hulp en informatie over juridische aktes
 • Opzetten en verifiëren van hypotheekdocumenten
 • Opzetten en verifiëren van testamenten
 • Opstellen en controleren van samenlevingscontracten
 • Uitvoeren en volbrengen van erfgoed
  Adviseren over belastinggerelateerde zaken.

Betaal niet ongewenst teveel en zoek de goedkoopste notaris bij u in de buurt.


Waarmee kan de notaris u assisteren?

Klik op één van de onderwerpen hieronder waarvoor u een notaris nodig heeft.

In een oogopslag bekijkt u notarissen bij u in de buurt én met het laagste tarief

Huis en Hypotheek

Hypotheek en Woning: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

Wat kost nu een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor volledige uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de kans om zonder verplichtingen uw postcode op te geven.

Na het opgeven van uw postcode ziet u meteen een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het voordeligste tarief.

Persoon & Familiezaken: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

Wat Is Notariële Akte

Hoeveel kost een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor uitgebreide uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de mogelijkheid om zonder verplichtingen uw postcode op te geven.

Na het opgeven van uw postcode ziet u direct een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het voordeligste tarief.

Stichting & Bedrijf Akten: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

notariskosten besparen

Wat zijn de tarieven van een Notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor uitgebreide uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de mogelijkheid om zonder verplichtingen uw postcode op te geven.

Na het opgeven van uw postcode ziet u direct een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het laagste tarief.

Wat precies is een wetsexpert in verband met Wat Is Notariële Akte?

Een notaris is een jurist en ambtenaar, benoemd door de overheid, welke gekwalificeerd is eigenlijk om authentieke documenten te verlijden in de situaties waarin de wet aan die persoon die bevoegdheid toekent en ook ‘n groep dit van die persoon eist.

Notarissen zijn eigenlijk genoodzaakt deel van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Ze staan onder disciplinair controle uit deze Kamers uit controle notariale praktijken, beroepszaak bij het Gerechtshof Amsterdam, en ook onder geldelijk toezicht van de Financieel Toezicht Bureau.

Tevens diverse activiteiten dan dat zoals juridisch specialist zouden onder de gedragregels vallen.

Indien u eens betrokken bent geweest {geweest} bij de kopen van ‘n woning, het beginnen {van|uit’n bedrijf of het regelen van een nalatenschap, heeft u waarschijnlijk reeds te maken gehad samen met een notaris. Notarissen zijn eigenlijk noodzakelijk binnen het Nederlandse wetssysteem en ook spelen ‘n essentiële rol binnen het waarborgen van de rechtsgeldigheid uit belangrijke juridische documenten.

Wat verricht een notaris?

De regelgeving heeft de juridisch specialist de bevoegdheid verleend wettige documenten op te maken, voornamelijk op het terrein van:

Personen- en familierecht

Het samenstellen uit huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsakten en meer.

Erfrecht

Het samenstellen van wilsbeschikkingen, uitspraken uit nalatenschapsrecht, nalatenschapsovereenkomsten enz.). het onroerendezaakrecht (het samenstellen van documenten uit levering, hypotheekdocumenten, akten binnen de context van een openbare veiling en dergelijke).

Rechtspersonenrecht

Het opmaken uit oprichtingsakten, wijzigingen in statuten, documenten uit transfer en ook uitgifte (uitgifte) van aandeelhouderschap, akten uit fusie en ook opsplitsing en ook dergelijke.

Verder kunnen partijen deze notaris tevens vragen om andere documenten ten behoeve van hen in wettelijke vorm op te maken. De gaat daarom over documenten welke groepen anders als onderhandse documenten zouden opmaken (vaak verschillende typen overeenkomsten).

Onderzoek momenteel aanbiedingen uit juridisch specialisten in de buurt van u in de buurt.

Testament opzetten – een model

Jij wil een testament opzetten om jouw splitsing binnen jouw nalatenschap, bijvoorbeeld als je unique bezittingen wilt achterlaten aan een mens.

Met die wijze, kun er niet geschil voortkomen bij het opsplitsen van jouw eigendommen nadat jouw dood.

Een aktevervaardiger is nodig indien jij een testament wilt doen creëren. Het procedure begint vaak met de speuren naar een geschikte notaris via het web.

Op deze manier, kun je erg makkelijk de prijzen van notarissen beoordelen, maar tevens welke notarissen alles binnen je nabijheid zijn.

Hierna plan jij een ontmoeting bij de jurist uit jouw keuze voor een afspraak. Gedurende dat gesprek bespreekt de jurist jouw wensen & eisen betreffende het testament, bijvoorbeeld het splitsing over de nalatenschap.

Een jurist gaat vervolgens je testament opstellen, waarbij rekeningen worden gehouden in het wettelijke vereiste en je wensen.

Nadat het testament is uitgewerkt, zal een notaris je wilsbeschikking voor jou aanbieden voor te ondertekenen. Eenmaal ondertekend, is je wilsbeschikking bewaard bij een jurist.

Dit proces ligt nu voltooid, je wilsbeschikking wordt nu rechtsgeldig & kan zijn geïmplementeerd bij je overlijden.

Bekijk op dit moment offertes van juristen bij je bij het omgeving

Een enkele onderneming starten – een exemplaar

Een enkele jurist is nodig wanneer jij een bedrijf wilt starten zoals ‘n BV.

Indien je een eenmanszaak wil oprichten heeft je niet jurist nodig, tenzij je zekere zaken wil regelen, zoals voorwaarden bij huwelijk als je getrouwd bent. Bij huwelijkse voorwaarden kan je bijvoorbeeld zekere zaken uitsluiten zodat indien het onderneming failliet zou worden, jouw partner geen (geldelijk) aansprakelijk gehouden mag worden & met schulden blijven zit.

Het proces begint doorgaans bij ‘t speuren voor ‘n geschikte jurist door het web.

Je kan dan erg makkelijk prijzen bekijken, doch tevens bekijken of het notaris in je in de omgeving zich bevindt.

Daarna maakt je een ontmoeting met het notaris van je keuze voor een intakegesprek. Gedurende dit onderhoud behandelt de jurist de gewenste verlangens en eisen ten aanzien van het oprichting van het onderneming, waaronder het formatie voor de rechtspersoon en de gewenste verdeling van aandelen.

De jurist zal vervolgens de reglementen van de nieuwe bedrijf opstellen, waarbij rekening houdend wordt rekening gehouden met het legale voorschriften en het wensen voor het oprichters. Nadat de reglementen zijn opgesteld, zullen de grondleggers deze tekenen met de jurist. De notaris gaat daarna de akte van oprichting, de statuten en mogelijke verdere vereiste documenten indienen naar de KvK ter inschrijving.

Eenmaal geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, is het onderneming formeel opgericht & bestaat de rechtspersoon & mag het voldoen aan het legale plichten nakomen & handelen.

 

Hulp Nodig Met Wat Is Notariële Akte?

Bekijk nú offertes vanuit notarissen in de buurt van u bij de omgeving.

Aanduiding voor Kosten van een notaris

Notarissen bieden een breed aanbod van services op verschillende rechtsgebieden.

Hieronder vind je een overzicht van sommige uit het meestal voorkomende services en ‘n schatting van het gerelateerde kosten.

Services voor onroerend goed

Akte van levering: €500 – €1.500
Akte van hypotheek: €400 – €1.200
Splitsingsakte: €1.000 – €2.500

Diensten op het gebied van familiezaken

Testament: €200 – €600

Samenlevingscontract: €300 – €700

Voorwaarden voor huwelijk: €400 – €1.000

Voorwaarden voor partnerschap: €400 – €1.000

Echtscheidingsconvenant: €400 – €1.200

Services voor zakenmensen

Starten van een BV: €400 – €1.200

Statutenwijziging: €300 – €800

Overdracht van aandelen: €400 – €1.000

Hou daar mee rekening houdend dat het bovengenoemde kosten enkel schattingen betreffen en kunnen variëren naargelang de complexiteit voor de zaak & de jurist dat je selecteert.

Wat Is Notariële Akte

Top tien Populairste & Gevraagde Services Bij De Notaris

Overdrachtsakte

Voorbeeld: Jan & Marieke kopen een nieuw woning en schakelen een notaris in om een overdrachtsakte te maken, zodat de eigendomsoverdracht juist wordt geregistreerd.

Hypotheekakte

Illustratie: Peter en Els sluiten een hypotheek af hun voor droomhuis. De bank vereist dat een notaris de hypotheekakte opstelt & ondertekent.

Testament

Illustratie: Simon wil ervoor zorgen dat zijn eigendommen na zijn dood volgens zijn wensen worden opgedeeld. Hij gaat naar een notaris om een testament te maken.

Samenlevingscontract

Voorbeeld: Lara en Tom besluiten om samen te gaan wonen en willen willen financiële regelingen vastleggen. Ze laten een samenlevingscontract maken door een notaris.

Echtelijke voorwaarden
Illustratie: Kim & Daan trouwen & willen hun financiën houden gescheiden. Ze vragen een notaris om echtelijke voorwaarden te maken.

Partnerschapsvoorwaarden

Voorbeeld: Lisa & Mark kiezen voor een officieel partnerschap & willen hun financiële situatie regelen. Ze schakelen een notaris in voor het opstellen van partnerschapsvoorwaarden.

Echtscheidingsconvenant

Voorbeeld: Na een huwelijk van 10 jaar besluiten Sandra & Paul om te scheiden. Ze gaan naar een notaris om een scheidingsconvenant te maken, waarin de verdeling van hun eigendommen wordt vastgelegd.

Oprichten van een BV

Illustratie: Pieter wil een onderneming starten & kiest voor een besloten vennootschap (besloten vennootschap) als rechtsvorm. Hij schakelt een notaris in om de akte van oprichting en statuten te maken.

Wijziging van statuten

Illustratie: Het bestuur van een stichting wil de statuten wijzigen. Ze vragen een notaris om de wijzigingen uit te voeren & de nieuwe statuten vast te leggen.

Aandelenoverdracht

Voorbeeld: Jeroen verkoopt zijn aandelen in een onderneming aan zijn zakenpartner.
Een notaris zorgt voor de juiste overdracht van de aandelen en stelt de akte van overdracht van aandelen op.
Hulp Nodig Met Wat Is Notariële Akte?

Tips voor het Kiezen van een Notaris

 • Raadpleeg deskundigen om aanbevelingen
 • Bekijk tarieven en offertes van verschillende notarissen
 • Raadpleeg online feedback en klanttevredenheid
 • Kies een notaris met kennis in het gewenste rechtsgebied
 • Neem contact op met meerdere notarissen om een inzicht te krijgen voor hun werkwijze

De 10 Veelgestelde Vragen bij de Notariskantoor (FAQ)

Zijn kosten voor notarisdiensten wettelijk vastgesteld?
Zeker weten, de kosten voor notarisdiensten worden wettelijk vastgesteld.

Wat is het onderscheid tussen een notaris en een advocaat?
Een notaris is een officier van justitie die bevoegd is om testamenten op te maken en heeft een algemenere juridische kennis. Een advocaat pleit voor partijen in gerechtelijke procedures en heeft een specifieke kennis van het recht.

Kan ik zonder notaris een testament opstellen?
Dat is verboden, een testament moet altijd worden opgesteld met behulp van een notaris.

Wat gebeurt er als ik geen testament heb?
Als je geen testament hebt, wordt je nalatenschap volgens de erfeniswetgeving verdeeld. Dit kan betekenen dat je bezittingen niet terechtkomen bij de personen die jij zou willen.

Hoe lang duurt het om een BV op te richten bij een notaris?
Het oprichten van een BV bij een notaris kan meestal binnen een week worden afgerond.

Is een samenlevingscontract verplicht?
Nee, een samenlevingscontract is niet verplicht, maar kan wel nuttig zijn om zaken vast te leggen.

Wat is het verschil tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk?
Een geregistreerd partnerschap en een huwelijk zijn beide wettelijke samenlevingsvormen, maar het geregistreerd partnerschap is ontstaan als alternatief voor het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en heeft een enigszins uitstraling.

Kan ik een notariële akte in een andere taal laten opstellen?
Ja, het is mogelijk om een notariële akte in een andere taal te laten opstellen, maar er moet wel een vertaling worden toegevoegd.

Hoe kan ik mijn notaris wijzigen als ik niet tevreden ben met de dienstverlening?
Je kunt een klacht indienen bij de notaris zelf of bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Als je ontevreden blijft, kun je overstappen naar een andere notaris of een andere notarisdienstverlener.

Hoe lang bewaart een notaris mijn documenten?
Een notaris is verplicht om akten en documenten minimaal een flinke periode te bewaren.

 

Conclusie

Notarissen zijn onmisbare spelers in het Nederlandse rechtssysteem en bieden een diversiteit aan diensten op het gebied van vastgoed, huwelijk en bedrijfsvoering. Ze zorgen ervoor dat juridische aktes geldig en geldig verklaard zijn.

Door de meest gewilde en populairste diensten te kennen, kun je goed doorgronden welke diensten je mogelijk nodig hebt en hoe je het perfecte een notaris kunt kiezen. Vergeet niet om tarieven en diensten te vergelijken, online beoordelingen te controleren en referenties van bekenden te vragen. Ten slotte zijn de FAQ’s een praktische gids om je vragen te beantwoorden en je te helpen bij het navigeren door het notariële landschap.

Betaal niet ongewenst teveel en zoek de goedkoopste notaris bij u in de buurt.