Artikel Legitieme Portie ᐅ 12 SNELLE HACKS – Goedkope Notaris 2023

Zoek uit de notarisdienstverleners voor het meest betaalbare tarief bij u in de buurt.

Artikel Legitieme Portie

 

De Notaris Kan U Helpen Met:

 • Assistentie en informatie bij Artikel Legitieme Portie
 • Ondersteuning en advies over wettelijke aktes
 • Formuleren en valideren van hypotheekaktes
 • Creëren en nakijken van erfdocumenten
 • Opstellen en controleren van samenwoonaktes
 • Verzorgen en afwikkelen van nalatenschappen
 • Adviseren over fiscale aangelegenheden.

Betaal niet te veel en zoek de voordeligste notaris bij u in de buurt.

Artikel Legitieme Portie – Direct Advies

Klik hieronder en vind direct de meest betaalbare notaris bij u in de buurt:
Zoek Goedkoopste Notaris ➡️


Waarmee kan de notaris u assisteren?

Klik op een van de de onderwerpen hieronder waarmee u een notaris nodig heeft.

In een blik bekijkt u notarissen bij u in de buurt én met het voordeligste tarief

Huis en Hypotheek

Huis en Hypotheek: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

Wat kost nu een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor uitgebreide uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de optie om zonder verplichtingen uw postcode in te voeren.

Na het invoeren van uw postcode ziet u direct een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het laagste tarief.

Persoon & Familiezaken: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

Artikel Legitieme Portie

Hoeveel kost een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor volledige uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de optie om zonder verplichtingen uw postcode op te geven.

Na het opgeven van uw postcode ziet u direct een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het laagste tarief.

Stichting & Bedrijf Akten: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

notariskosten besparen

Wat zijn de tarieven van een Notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor volledige uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de optie om vrijblijvend uw postcode in te vullen.

Na het invoeren van uw postcode ziet u direct een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het laagste tarief.

Wat precies is een notaris in verband met Artikel Legitieme Portie?

’n notaris is een jurist en ook openbaar ambtenaar, aangewezen door de overheid, die gekwalificeerd is eigenlijk om wettige documenten op te stellen in de situaties waarbij de wet aan hem of haar die bevoegdheid verleent en ’n groep dit uit hem wenst.

Juridisch specialisten zijn eigenlijk verplicht lid van de Notariële Beroepsorganisatie. Ze staan binnen tuchtrechtelijk controle uit deze Zalen van controle notariale praktijken, beroep bij het Amsterdamse Gerechtshof, en ook onder geldelijk controle uit de Bureau Financieel Toezicht.

Tevens diverse activiteiten dan die als notaris zouden binnen de gedragregels tellen.

Wanneer jij ooit verwikkeld bent {geweest} bij het aanschaffen van een huis, de oprichten {van|uit’n onderneming of de regelen van een nalatenschap, heeft u waarschijnlijk reeds te maken gehad met een notaris. Juridisch specialisten zijn onmisbaar binnen het Nederlandse wetssysteem en spelen een belangrijke rol binnen het waarborgen uit de rechtsgeldigheid van belangrijke rechtelijke documenten.

Wat verricht een notaris?

De regelgeving heeft deze notaris deze autoriteit verleend authentieke documenten op te maken, voornamelijk op het terrein van:

Familierecht

Het samenstellen van huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsakten en dergelijke.

Nalatenschapsrecht

Het samenstellen van testamenten, uitspraken uit nalatenschapsrecht, erfovereenkomsten enz.). het vastgoedrecht (het opmaken uit akten van levering, hypotheekdocumenten, documenten binnen het kader van ’n veiling enz.).

Ondernemingsrecht

Het samenstellen van oprichtingsakten, statutenwijzigingen, documenten uit overdracht en uitgifte (emissie) van aandelen, akten uit fusie en ook -splitsing en soortgelijke.

Bovendien kunnen partijen de notaris tevens verzoeken voor het andere akten ten behoeve van hun in notariële format te creëren. Het betreft daarbij om akten die partijen verder als onderhandse documenten zouden samenstellen (meestal meerdere soorten contracten).

Onderzoek momenteel offertes uit notarissen in de buurt van je binnen jouw omgeving.

Erfstuk opstellen – één model

Jij wil een testament samenstellen voor de splitsing binnen jouw erfenis, bijvoorbeeld als jij bepaalde eigendommen wilt nalaten voor een persoon.

Op die wijze, kun er niet conflict ontstaan bij de verdelen binnen jouw bezittingen na jouw overlijden.

Een aktevervaardiger wordt vereist als je een erfstuk wilt laten creëren. Het proces begint vaak bij de zoeken naar een geschikte aktevervaardiger via internet.

Met deze wijze, mag jij zeer makkelijk de kosten van notarissen beoordelen, maar ook welke aktevervaardigers allemaal in je buurt staan.

Vervolgens maak je een enkele afspraak bij de notaris uit jouw voorkeur om een gesprek. Gedurende dat afspraak overlegt de jurist je wensen en vereisten voor je testament, zoals het verdeling van het erfenis.

De notaris gaat daarna je testament uitwerken, waarin rekeningen worden gehouden in de wettelijke vereisten en jouw verlangens.

Zodra je wilsbeschikking wordt opgesteld, gaat een jurist je wilsbeschikking aan je voorleggen om ondertekening. Zodra getekend, wordt je testament opgeslagen bij de notaris.

Het stappenplan ligt op dit moment afgerond, het testament is dan geldig & kan zijn geïmplementeerd bij je overlijden.

Bekijk op dit moment aanbiedingen van notarissen bij je bij de buurt

Een onderneming oprichten — een voorbeeld

Een enkele jurist wordt vereist als je een onderneming wil starten bijvoorbeeld ’n BV.

Als jij een zelfstandige onderneming wil starten heb jij geen notaris nodig, tenzij je zekere zaken wilt vastleggen, zoals voorwaarden bij huwelijk als je getrouwd bent. Bij voorwaarden bij huwelijk kan je bijvoorbeeld bepaalde dingen uitsluiten opdat als het onderneming failliet zou worden, jouw partner niet (geldelijk) verantwoordelijk gesteld kan worden en met debts blijven zitten.

Het proces start meestal met het speuren voor een gepaste jurist door internet.

Je kunt dan heel eenvoudig prijzen bekijken, maar tevens bekijken indien het jurist in je in het omgeving zich bevindt.

Hierna maakt jij ’n afspraak met het jurist uit je keuze voor intake intakegesprek. Tijdens dit specifieke onderhoud bespreekt het notaris de gewenste verlangens en eisen ten aanzien van het start voor het bedrijf, waaronder het formatie voor het rechtspersoon & de aandelenverdeling.

De notaris zal daarna het reglementen voor de nieuw opgerichte bedrijf opmaken, waarbij rekening wordt gehouden overeenkomstig de legale voorschriften en de verlangens van het oprichters. Na het statuten worden opgesteld, zullen het oprichters deze tekenen met de notaris. Het jurist zal vervolgens de akte van oprichting, het statuten en eventuele andere vereiste papieren indienen naar de Kamer van Koophandel ter registratie.

Eenmaal geregistreerd bij het Kamer van Koophandel, is het bedrijf officieel gesticht en ontstaat de rechtspersoon & mag het aan de wettelijke verplichtingen voldoen & handelen.

 

Hulp Nodig Met Artikel Legitieme Portie?

Bekijk nu aanbiedingen vanuit juristen bij jou bij het buurt.

Aanduiding voor Kosten van een notaris

Notarissen leveren een breed scala aan diensten op verschillende rechtsgebieden.

Hierbeneden volgt een opsomming van enkele van het meest voorkomende services & een schatting van het gerelateerde tarieven.

Diensten op het gebied van vastgoed

Akte van levering: €500 – €1.500
Akte van hypotheek: €400 – €1.200
Splitsingsakte: €1.000 – €2.500

Services voor gezinszaken

Erfstuk: €200 – €600

Samenlevingscontract: €300 – €700

Voorwaarden voor huwelijk: €400 – €1.000

Voorwaarden voor partnerschap: €400 – €1.000

Echtscheidingsconvenant: €400 – €1.200

Services op het gebied van ondernemers

Oprichten van een BV: €400 – €1.200

Statutenwijziging: €300 – €800

Aandelenoverdracht: €400 – €1.000

Hou daar rekening rekening houdend dat de bovengenoemde tarieven enkel schattingen betreffen en mag variëren afhankelijk van het complexiteit van de kwestie & de notaris dat je selecteert.

Artikel Legitieme Portie

Hoogste 10 Meest populaire & Meest Gevraagde Services Bij De Notaris

Overdrachtsakte

Voorbeeld: Jan en Marieke kopen een nieuw woning en schakelen een notaris in om een leveringsakte te maken, zodat de eigendomsoverdracht correct wordt vastgelegd.

Hypotheekakte

Illustratie: Peter & Els sluiten een hypotheek af voor voor droomwoning. De bank vereist dat een notaris de hypotheekakte opstelt & ondertekent.

Testament

Voorbeeld: Simon wil ervoor zorgen dat zijn eigendommen na zijn dood volgens zijn wensen worden verdeeld. Hij gaat naar een notaris om een testament op te stellen.

Samenlevingscontract

Illustratie: Lara & Tom besluiten om samen te gaan wonen en hun willen financiële regelingen vastleggen. Ze laten een samenlevingscontract maken door een notaris.

Echtelijke voorwaarden
Illustratie: Kim & Daan trouwen & willen hun geldzaken gescheiden gescheiden. Ze vragen een notaris om huwelijkse voorwaarden te maken.

Partnerschapsvoorwaarden

Illustratie: Lisa & Mark kiezen voor een officieel partnerschap & willen hun geldsituatie regelen. Ze schakelen een notaris in voor het opstellen van voorwaarden voor partnerschap.

Scheidingsconvenant

Voorbeeld: Na een huwelijk van 10 jaar besluiten Sandra en Paul om te scheiden. Ze gaan naar een notaris om een scheidingsconvenant op te stellen, waarin de verdeling van hun eigendommen wordt vastgelegd.

Oprichting van een BV

Illustratie: Pieter wil een onderneming starten en kiest voor een BV (besloten vennootschap) als rechtsvorm. Hij schakelt een notaris in om de akte van oprichting & statuten op te stellen.

Statutenwijziging

Illustratie: Het bestuur van een stichting wil de statuten wijzigen. Ze vragen een notaris om de wijzigingen uit te voeren & de nieuwe statuten vast te leggen.

Aandelenoverdracht

Illustratie: Jeroen verkoopt hun aandelen in een onderneming aan zijn handelspartner.
Een notaris zorgt voor de correcte overdracht van de aandelen & stelt de akte van aandelenoverdracht op.
Hulp Nodig Met Artikel Legitieme Portie?

Tips voor het Kiezen van een Notarisdienstverlener

 • Vraag deskundigen om aanbevelingen
 • Bekijk tarieven en service van verschillende notarissen
 • Verifieer online ervaringen en beoordelingen van klanten
 • Kies een notaris met vakbekwaamheid in het specifieke rechtsgebied
 • Maak een afspraak bij meerdere notarissen om een inzicht te krijgen voor hun werkwijze

De 10 Veelgestelde Vragen bij de Notaris (FAQ)

Zijn tarieven van een notariskantoor wettelijk vastgesteld?
Inderdaad, de notaristarieven zijn wettelijk vastgesteld.

Wat is het verschil tussen een notaris en een advocaat?
Een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is om akten op te maken en heeft een ruimere juridische kennis. Een advocaat staat bij partijen in rechtszaken en heeft een uitgebreide kennis van het recht.

Kan ik zonder notaris een testament opstellen?
Dat is niet toegestaan, een testament moet altijd worden opgesteld met behulp van een notaris.

Wat gebeurt er als ik geen testament heb?
Als je geen testament hebt, wordt je nalatenschap volgens de erfrechtelijke bepalingen verdeeld. Dit kan betekenen dat je bezittingen niet terechtkomen bij de personen die jij zou willen.

Hoe lang duurt het om een BV op te richten bij een notaris?
Het oprichten van een BV bij een notaris kan meestal binnen enkele dagen worden afgerond.

Is een samenlevingscontract verplicht?
Nee, een samenlevingscontract is niet verplicht, maar kan wel handig zijn om zaken vast te leggen.

Wat is het verschil tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk?
Een geregistreerd partnerschap en een huwelijk zijn beide wettelijke samenlevingsvormen, maar het geregistreerd partnerschap is ontstaan als alternatief voor het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en heeft een enigszins uitstraling.

Kan ik een notariële akte in een andere taal laten opstellen?
Ja, het is mogelijk om een notariële akte in een andere taal te laten opstellen, maar er moet wel een vertaling worden toegevoegd.

Hoe kan ik mijn notaris wijzigen als ik niet tevreden ben met de dienstverlening?
Je kunt een klacht indienen bij de notaris zelf of bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Als je ontevreden blijft, kun je overstappen naar een andere notaris of op zoek gaan naar notarisdienstverlener.

Hoe lang bewaart een notaris mijn documenten?
Een notaris is verplicht om akten en documenten minimaal 20 jaar te bewaren.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over Artikel Legitieme Portie?

Raadpleeg nu  een notaris en vergelijk nu aanbiedingen van notarissen in de buurt van u in de omgeving.

 

Conclusie over Artikel Legitieme Portie

Notarissen zijn belangrijke spelers in het Nederlandse rechtssysteem en bieden een breed scala aan diensten op het gebied van onroerende zaken, familiezaken en ondernemingsrecht. Ze zorgen ervoor dat wettelijke contracten geldig en geldig verklaard zijn.

Door de meest gewenste en meest gebruikte diensten te kennen, kun je beter begrijpen welke diensten je eventueel nodig zult hebben en hoe je het optimale een notaris kunt kiezen.

Vergeet niet om prijzen en service te vergelijken, reviews op het internet te checken en referenties van bekenden te vragen. Ten slotte zijn de FAQ’s een goede hulp om je vragen te beantwoorden en je te helpen bij het afleggen door het notariële landschap.