Groene Serie Personen- En Familierecht ᐅ 13 OPZIENBARENDE FEITJES – Goedkope Notaris 2023

Zoek uit de notarisdienstverleners voor het meest betaalbare tarief bij u in de buurt.

Groene Serie Personen- En Familierecht

 

De Notaris Kan U Helpen Met:

 • Ondersteuning en advies over Groene Serie Personen- En Familierecht
 • Hulp en informatie over juridische aktes
 • Opmaken en valideren van hypotheekovereenkomsten
 • Vervaardigen en inspecteren van testamenten
 • Opzetten en verifiëren van samenwoonaktes
 • Uitvoeren en volbrengen van overervingen
 • Assisteren bij fiscale kwesties.

Betaal niet ongewenst teveel en zoek de meest voordelige notaris bij u in de buurt.

Groene Serie Personen- En Familierecht – Direct Advies

Klik hieronder en zoek meteen de meest betaalbare notaris bij u in de buurt:
Zoek Goedkoopste Notaris ➡️


Waarmee kan de notaris u helpen?

Klik op één van de onderwerpen hieronder waarmee u een notaris nodig heeft.

In een blik bekijkt u notarissen bij u in de buurt én met het voordeligste tarief

Huis en Hypotheek

Woning en Hypotheek: Meer Uitleg en Notaris Prijzen

Wat kost nu een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor volledige uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de optie om zonder verplichtingen uw postcode in te voeren.

Na het invullen van uw postcode ziet u meteen een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het meest betaalbare tarief.

Persoon & Familiezaken: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

Groene Serie Personen- En Familierecht

Hoeveel kost een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor volledige uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de mogelijkheid om zonder verplichtingen uw postcode op te geven.

Na het invoeren van uw postcode ziet u onmiddellijk een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het meest betaalbare tarief.

Stichting & Bedrijf Akten: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

notariskosten besparen

Wat zijn de tarieven van een Notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor gedetailleerde uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de kans om vrijblijvend uw postcode in te voeren.

Na het invoeren van uw postcode ziet u direct een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het voordeligste tarief.

Wat is ’n notaris in verband met Groene Serie Personen- En Familierecht?

’n notaris is ’n rechtsgeleerde en openbaar ambtenaar, benoemd via de overheid, die gerechtigd is voor het wettige documenten op te stellen in de gevallen waarbij de regelgeving voor hem of haar die bevoegdheid verleent en ook ’n partij dit van hem verlangt.

Juridisch specialisten zijn genoodzaakt deel uit deze Notariële Beroepsorganisatie. Ze zitten onder tuchtrechtelijk toezicht uit deze Kamers van controle notariaat, beroep bij de Gerechtshof Amsterdam, en ook binnen geldelijk controle van het Bureau Financieel Toezicht.

Daarnaast diverse activiteiten vervolgens die als notaris zouden kunnen onder de gedragregels vallen.

Indien je ooit verwikkeld bent {geweest} in het kopen van ’n woning, de starten {van|uiteen bedrijf of de regelen uit ’n erfenis, heeft je verondersteld al ervaring opgedaan met ’n notaris. Juridisch specialisten zijn eigenlijk essentieel in het Nederlandse wetssysteem en ook spelen een cruciale rol in het waarborgen uit de legitimiteit van essentiële juridische documenten.

Wat doet een juridisch specialist?

Deze regelgeving biedt deze notaris deze bevoegdheid verleend wettige documenten op te maken, in het bijzonder op terrein uit:

Personen- en familierecht

Het samenstellen van voorwaarden voor het huwelijk, scheidingsdocumenten enz..

Nalatenschapsrecht

Het opmaken van wilsbeschikkingen, uitspraken uit erfrecht, erfovereenkomsten en meer). het vastgoedrecht (het samenstellen uit akten van levering, hypotheekdocumenten, akten in het context van een veiling en dergelijke).

Ondernemingsrecht

Het opmaken van oprichtingsakten, wijzigingen in statuten, akten uit transfer en ook uitgifte (emissie) uit aandeelhouderschap, documenten van juridische fusie en -splitsing en dergelijke.

Daarnaast zouden partijen de juridisch specialist tevens verzoeken om verschillende documenten voor hen in notariële format te creëren. Het betreft daarom om akten welke groepen anders zoals onderhandse akten zouden kunnen samenstellen (doorgaans meerdere typen overeenkomsten).

Bekijk nu offertes van notarissen bij jou in de regio.

Testament opstellen – één model

Je wil één testament samenstellen voor de splitsing van jouw erfenis, als voorbeeld als je bepaalde eigendommen wilt achterlaten aan een individu.

Met deze wijze, kan daar geen conflict ontstaan bij de verdelen van je eigendommen na jouw dood.

Een notaris zal vereist wanneer je een erfstuk wilt laten opzetten. De procedure start vaak met het zoeken voor één geschikte notaris via internet.

Met die wijze, mag je heel makkelijk de tarieven van notarissen vergelijken, maar tevens dat aktevervaardigers alles binnen jouw buurt zitten.

Hierna plan je een ontmoeting bij de notaris uit je keuze om oriënterend afspraak. Gedurende dat afspraak bespreekt de jurist je verlangens en vereisten betreffende het testament, bijvoorbeeld de verdeling over het nalatenschap.

De jurist gaat daarna het testament uitwerken, waarin rekeningen worden gehouden in de wettelijke vereisten & jouw wensen.

Nadat je testament is uitgewerkt, zal de notaris je wilsbeschikking aan jou voorleggen om te ondertekenen. Zodra ondertekend, is je testament opgeslagen door een notaris.

Dit stappenplan is op dit moment afgerond, je wilsbeschikking is dan geldig en mag zijn geïmplementeerd bij je overlijden.

Bekijk nu aanbiedingen van notarissen in u bij de omgeving

Een enkele onderneming starten – een exemplaar

Een notaris wordt nodig wanneer jij een onderneming wilt oprichten zoals ’n Besloten Vennootschap.

Als jij een eenmanszaak wilt oprichten heb jij niet jurist nodig, tenzij jij bepaalde zaken wilt regelen, waaronder huwelijkse voorwaarden indien je getrouwd zijt. Bij huwelijkse voorwaarden mag jij bijvoorbeeld bepaalde dingen uitsluiten opdat indien het bedrijf mislukt mocht gaan, jouw partner niet (geldelijk) verantwoordelijk gesteld kan worden & in debts achterblijven zitten.

Dit proces begint doorgaans bij ’t speuren voor ’n gepaste jurist door het web.

Je kunt daarna erg eenvoudig tarieven vergelijken, maar tevens zien of de notaris in je bij het omgeving zich bevindt.

Hierna maak jij een afspraak met het jurist uit jouw keuze voor intake intakegesprek. Gedurende dit specifieke gesprek behandelt de notaris de verlangens & eisen ten aanzien van het oprichting voor het onderneming, zoals de formatie voor de rechtspersoonlijkheid & de aandelenverdeling.

De notaris zal vervolgens het reglementen voor het nieuwe onderneming opmaken, waarbij rekening wordt gehouden met het wettelijke vereisten en de wensen van de grondleggers. Na de statuten zijn opgemaakt, zullen de oprichters deze ondertekenen bij het notaris. De notaris zal daarna het akte van oprichting, de statuten en eventuele verdere vereiste papieren versturen bij het Kamer van Koophandel ter inschrijving.

Zodra geregistreerd bij het Kamer van Koophandel, is ’t onderneming officieel opgericht & ontstaat de rechtspersoon en mag de voldoen aan de legale plichten nakomen en handelen.

 

Hulp Nodig Met Groene Serie Personen- En Familierecht?

Vergelijk nu offertes vanuit juristen in de buurt van u bij de omgeving.

Aanduiding voor Notariskosten

Notarissen leveren een breed aanbod van diensten op verschillende rechtsgebieden.

Hierbeneden volgt ’n overzicht van enkele van het meestal gevraagde diensten & ’n inschatting voor de bijbehorende tarieven.

Services op het gebied van vastgoed

Akte van levering: €500 – €1.500
Hypotheekakte: €400 – €1.200
Akte van splitsing: €1.000 – €2.500

Services op het gebied van gezinszaken

Erfstuk: €200 – €600

Contract van samenleving: €300 – €700

Huwelijkse voorwaarden: €400 – €1.000

Partnerschapsvoorwaarden: €400 – €1.000

Echtscheidingsconvenant: €400 – €1.200

Services op het gebied van ondernemers

Starten van een BV: €400 – €1.200

Wijziging van statuten: €300 – €800

Overdracht van aandelen: €400 – €1.000

Hou daar rekening rekening houdend dat de bovengenoemde tarieven enkel schattingen zijn en kunnen variëren naargelang het ingewikkeldheid van de zaak & de notaris dat je selecteert.

Groene Serie Personen- En Familierecht

Hoogste tien Meest populaire & Gevraagde Services Bij De Notaris

Leveringsakte

Illustratie: Jan & Marieke kopen een nieuw woning & schakelen een notaris in om een overdrachtsakte te maken, zodat de eigendomsoverdracht correct wordt geregistreerd.

Hypotheekakte

Illustratie: Peter & Els sluiten een hypotheek af hun voor droomhuis. De bank vereist dat een notaris de hypotheekakte opstelt & tekent.

Testament

Illustratie: Simon wil ervoor zorgen dat zijn bezittingen na zijn overlijden volgens zijn wensen worden opgedeeld. Hij gaat naar een notaris om een testament op te stellen.

Samenlevingscontract

Illustratie: Lara & Tom besluiten om samen te gaan wonen & willen hun financiële regelingen vastleggen. Ze laten een samenlevingscontract maken door een notaris.

Echtelijke voorwaarden
Voorbeeld: Kim & Daan trouwen en willen hun financiën houden gescheiden. Ze vragen een notaris om huwelijkse voorwaarden te maken.

Partnerschapsvoorwaarden

Illustratie: Lisa & Mark kiezen voor een officieel partnerschap en willen hun financiële situatie regelen. Ze schakelen een notaris in voor het opstellen van partnerschapsvoorwaarden.

Echtscheidingsconvenant

Illustratie: Na een huwelijk van 10 jaar besluiten Sandra & Paul om te scheiden. Ze gaan naar een notaris om een echtscheidingsconvenant te maken, waarin de verdeling van hun bezittingen wordt vastgelegd.

Oprichting van een BV

Illustratie: Pieter wil een onderneming beginnen en kiest voor een besloten vennootschap (besloten vennootschap) als rechtsvorm. Hij schakelt een notaris in om de oprichtingsakte & statuten op te stellen.

Wijziging van statuten

Illustratie: Het bestuur van een stichting wil de statuten wijzigen. Ze vragen een notaris om de wijzigingen uit te voeren en de nieuwe statuten vast te leggen.

Overdracht van aandelen

Voorbeeld: Jeroen verkoopt zijn aandelen in een onderneming aan zijn handelspartner.
Een notaris zorgt voor de correcte overdracht van de aandelen & stelt de akte van overdracht van aandelen op.
Hulp Nodig Met Groene Serie Personen- En Familierecht?

Tips voor het Kiezen van een Notarisdienstverlener

 • Raadpleeg collega’s om advies
 • Onderzoek tarieven en offertes van verschillende notarissen
 • Bekijk online testimonials en klanttevredenheid
 • Ga voor een notaris met expertise in het toepasselijke rechtsgebied
 • Neem contact op met meerdere notarissen om een gevoel te krijgen voor hun werkwijze

De 10 Veelgestelde Vragen bij de Notarisdienstverlener (FAQ)

Zijn tarieven van een notariskantoor wettelijk vastgesteld?
Absoluut, de tarieven van een notariskantoor worden wettelijk vastgesteld.

Wat is het onderscheid tussen een notaris en een advocaat?
Een notaris is een officier van justitie die bevoegd is om testamenten op te maken en heeft een ruimere juridische kennis. Een advocaat vertegenwoordigt partijen in rechtsgeschillen en heeft een diepgaande kennis van het recht.

Kan ik zonder notaris een testament opstellen?
Dat is niet toegestaan, een testament moet altijd worden opgesteld met behulp van een notaris.

Wat gebeurt er als ik geen testament heb?
Als je geen testament hebt, wordt je nalatenschap volgens de erfeniswetgeving verdeeld. Dit kan betekenen dat je bezittingen niet terechtkomen bij de personen die jij zou willen.

Hoe lang duurt het om een BV op te richten bij een notaris?
Het oprichten van een BV bij een notaris kan meestal binnen een paar dagen worden afgerond.

Is een samenlevingscontract verplicht?
Nee, een samenlevingscontract is niet verplicht, maar kan wel raadzaam zijn om zaken vast te leggen.

Wat is het verschil tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk?
Een geregistreerd partnerschap en een huwelijk zijn beide wettelijke samenlevingsvormen, maar het geregistreerd partnerschap is ontstaan als alternatief voor het huwelijk voor LHBTI+-koppels en heeft een wat uitstraling.

Kan ik een notariële akte in een andere taal laten opstellen?
Ja, het is mogelijk om een notariële akte in een andere taal te laten opstellen, maar er moet wel een vertaling worden toegevoegd.

Hoe kan ik mijn notaris wijzigen als ik niet tevreden ben met de dienstverlening?
Je kunt een klacht indienen bij de notaris zelf of bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Als je ontevreden blijft, kun je overstappen naar een andere notaris of gaan voor notarisdienstverlener.

Hoe lang bewaart een notaris mijn documenten?
Een notaris is verplicht om akten en documenten minimaal een lange tijd te bewaren.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over Groene Serie Personen- En Familierecht?

Raadpleeg nu  een notaris en vergelijk nu offertes van notarissen bij jou bij het omgeving.

 

Conclusie over Groene Serie Personen- En Familierecht

Notarissen zijn onmisbare spelers in het Nederlandse rechtssysteem en bieden een verscheidenheid aan diensten op het gebied van onroerende zaken, familiezaken en ondernemerschap. Ze zorgen ervoor dat gerechtelijke stukken geldig en bindend zijn.

Door de tien meest populaire en meest aangevraagde diensten te kennen, kun je beter begrijpen welke diensten je eventueel nodig zult hebben en hoe je het ideale een notaris kunt kiezen.

Vergeet niet om tarieven en diensten te vergelijken, online evaluaties te bekijken en advies van vertrouwde bronnen te verkrijgen. Ten slotte zijn de FAQ’s een waardevolle leidraad om je vragen te beantwoorden en je te helpen bij het navigeren door het notariële landschap.