Huiskes Notariskantoor ᐅ 4 SIMPELE ZAKEN – Goedkope Notaris 2023

Ontdek de notarisbureaus voor het voordeligste tarief bij u in de buurt.

Huiskes Notariskantoor

 

De Notaris Kan U Helpen Met:

 • Advies en begeleiding bij Huiskes Notariskantoor
 • Ondersteuning en advies over wettelijke documenten
 • Formuleren en valideren van hypotheekovereenkomsten
 • Creëren en nakijken van nalatenschapsovereenkomsten
 • Opmaken en valideren van samenwoonaktes
 • Verzorgen en afwikkelen van erfgoederen
 • Begeleiden bij belastinggerelateerde zaken.

Betaal niet te veel en zoek de meest betaalbare notaris bij u in de buurt.

Huiskes Notariskantoor – Direct Advies

Klik hieronder en vind meteen de voordeligste notaris bij u in de buurt:
Zoek Goedkoopste Notaris ➡️


Waarmee kan de notaris u assisteren?

Klik op een van de de onderwerpen hieronder waarvoor u een notaris nodig heeft.

In een oogopslag bekijkt u notarissen bij u in de buurt én met het meest betaalbare tarief

Huis en Hypotheek

Huis en Hypotheek: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

Wat kost nu een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor gedetailleerde uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de optie om vrijblijvend uw postcode in te vullen.

Na het opgeven van uw postcode ziet u meteen een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het voordeligste tarief.

Persoon & Familiezaken: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

Huiskes Notariskantoor

Hoeveel kost een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor uitgebreide uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de kans om vrijblijvend uw postcode op te geven.

Na het invoeren van uw postcode ziet u onmiddellijk een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het meest betaalbare tarief.

Stichting & Bedrijf Akten: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

notariskosten besparen

Wat zijn de tarieven van een Notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor gedetailleerde uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de mogelijkheid om vrijblijvend uw postcode op te geven.

Na het invullen van uw postcode ziet u direct een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het meest betaalbare tarief.

Wat betekent ’n wetsexpert in verband met Huiskes Notariskantoor?

Een notaris betekent een jurist en ambtenaar, aangesteld via het bestuur, welke gerechtigd is eigenlijk voor het authentieke documenten te verlijden in de situaties waarbij de regelgeving aan die persoon die autoriteit toekent en ook een partij dat uit hem eist.

Juridisch specialisten zijn verplicht lid uit deze Notariële Beroepsorganisatie. Zij staan binnen disciplinair toezicht uit deze Zalen uit toezicht notariale praktijken, beroep in de Amsterdamse Gerechtshof, en ook onder geldelijk controle van het Bureau Financieel Toezicht.

Ook verschillende activiteiten vervolgens die zoals notaris zouden onder de regels van gedrag tellen.

Wanneer u eens betrokken bent {geweest} bij de kopen van een huis, het beginnen {van|uit’n onderneming of de regelen van ’n erfenis, heb je vermoedelijk reeds ervaring opgedaan met ’n notaris. Notarissen zijn essentieel binnen het Hollandse rechtssysteem en ook vervullen een belangrijke rol in het garanderen van deze rechtsgeldigheid uit essentiële juridische stukken.

Wat doet ’n notaris?

Deze regelgeving heeft deze juridisch specialist deze autoriteit gegeven authentieke documenten te creëren, met name op het gebied uit:

Personen- en familierecht

Het opmaken van voorwaarden voor het huwelijk, scheidingsdocumenten en meer.

Nalatenschapsrecht

Het opmaken uit testamenten, uitspraken van nalatenschapsrecht, nalatenschapsovereenkomsten en meer). de onroerendezaakrecht (het samenstellen uit akten van levering, hypotheekdocumenten, documenten in de kader uit een openbare veiling en dergelijke).

Rechtspersonenrecht

Het opmaken van oprichtingsakten, wijzigingen in statuten, akten van overdracht en uitgifte (emissie) van aandelen, akten van fusie en opsplitsing en ook soortgelijke.

Bovendien zouden partijen deze juridisch specialist tevens vragen voor het verschillende akten voor hen in wettelijke vorm te creëren. De gaat daarbij om documenten die partijen verder als onderhandse documenten zouden opmaken (vaak diverse typen overeenkomsten).

Bekijk momenteel aanbiedingen uit notarissen bij je binnen de regio.

Testament creëren – één voorbeeld

Jij wil één erfstuk creëren voor de verdeling van je erfenis, als voorbeeld indien jij unique bezittingen wilt nalaten voor één mens.

Met die wijze, kan daar niet geschil voortkomen met de verdelen binnen jouw bezittingen nadat jouw overlijden.

Een notaris zal nodig als jij één erfstuk wilt doen opstellen. De proces begint vaak bij de zoeken voor een geschikt aktevervaardiger via internet.

Op die manier, kun jij heel eenvoudig het tarieven binnen aktevervaardigers vergelijken, maar tevens welke notarissen allemaal in jouw omgeving zijn.

Hierna maak jij een afspraak met een jurist uit jouw keuze om oriënterend gesprek. Tijdens dat gesprek bespreekt een notaris jouw wensen & vereisten voor het wilsbeschikking, bijvoorbeeld de splitsing over de erfenis.

Een notaris gaat daarna je wilsbeschikking opstellen, waarin rekeningen worden gehouden met het wettelijke vereiste & je wensen.

Zodra het wilsbeschikking wordt opgesteld, zal de jurist het testament voor jou aanbieden voor te ondertekenen. Zodra ondertekend, wordt het testament opgeslagen door de jurist.

Het proces is op dit moment afgerond, je wilsbeschikking wordt nu geldig & kan zijn geïmplementeerd na je overlijden.

Bekijk op dit moment offertes van notarissen in je bij de omgeving

Een bedrijf starten – ’n exemplaar

Een enkele jurist wordt vereist als je ’n onderneming wilt starten bijvoorbeeld een BV.

Indien je ’n zelfstandige onderneming wilt starten heb je geen notaris vereist, behalve als jij zekere dingen wilt regelen, waaronder huwelijkse voorwaarden indien je gehuwd zijt. Met huwelijkse voorwaarden kan jij bijvoorbeeld zekere zaken uitsluiten zodat indien het onderneming mislukt zou worden, je partner niet (geldelijk) aansprakelijk gesteld kan worden en in debts achterblijven zitten.

Dit proces start doorgaans bij het speuren voor een gepaste jurist door internet.

Je kunt dan heel makkelijk tarieven vergelijken, doch tevens zien indien de notaris bij je bij het omgeving zich bevindt.

Vervolgens maak jij een ontmoeting bij de notaris uit jouw voorkeur voor een intakegesprek. Tijdens dit specifieke gesprek behandelt de jurist de gewenste wensen & eisen ten aanzien van het start voor het onderneming, zoals de formatie van het rechtspersoonlijkheid & de aandelenverdeling.

De jurist zal daarna de statuten van de nieuw opgerichte onderneming opmaken, waarin rekening zal gehouden met het legale voorschriften en het verlangens voor het oprichters. Na de reglementen worden opgemaakt, gaan het grondleggers deze ondertekenen met de jurist. Het notaris gaat daarna de akte van oprichting, het statuten en eventuele verdere benodigde documenten versturen naar het Kamer van Koophandel ter registratie.

Zodra ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, wordt ’t bedrijf formeel gesticht en ontstaat het rechtspersoon & kan het aan de wettelijke plichten nakomen & zaken doen.

 

Hulp Nodig Met Huiskes Notariskantoor?

Vergelijk nú offertes van notarissen in de buurt van jou bij de omgeving.

Indicatie van Notariskosten

Notarissen leveren een breed aanbod aan services op verschillende juridische gebieden.

Hieronder volgt een overzicht van enkele van het meestal voorkomende services & een inschatting voor het bijbehorende kosten.

Services voor vastgoed

Akte van levering: €500 – €1.500
Akte van hypotheek: €400 – €1.200
Akte van splitsing: €1.000 – €2.500

Diensten voor familiezaken

Erfstuk: €200 – €600

Samenlevingscontract: €300 – €700

Huwelijkse voorwaarden: €400 – €1.000

Voorwaarden voor partnerschap: €400 – €1.000

Echtscheidingsconvenant: €400 – €1.200

Diensten op het gebied van zakenmensen

Oprichten van een BV: €400 – €1.200

Statutenwijziging: €300 – €800

Aandelenoverdracht: €400 – €1.000

Houd daar mee mee dat de bovengenoemde kosten slechts schattingen betreffen en mag variëren afhankelijk van het complexiteit voor het zaak en het jurist dat je kiest.

Huiskes Notariskantoor

Hoogste 10 Populairste & Gevraagde Diensten Bij De Notaris

Overdrachtsakte

Voorbeeld: Jan & Marieke kopen een nieuw woning en schakelen een notaris in om een overdrachtsakte te maken, zodat de eigendomsoverdracht correct wordt geregistreerd.

Hypotheekakte

Voorbeeld: Peter en Els sluiten een hypotheek af hun hun droomwoning. De bank vereist dat een notaris de hypotheekakte maakt & tekent.

Testament

Voorbeeld: Simon wil ervoor zorgen dat zijn eigendommen na zijn dood volgens zijn wensen worden verdeeld. Hij gaat naar een notaris om een testament te maken.

Samenlevingscontract

Illustratie: Lara & Tom besluiten om samen te gaan wonen & willen hun financiële afspraken vastleggen. Ze laten een samenlevingscontract opstellen door een notaris.

Huwelijkse voorwaarden
Illustratie: Kim & Daan trouwen en willen hun financiën gescheiden houden. Ze vragen een notaris om huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Partnerschapsvoorwaarden

Illustratie: Lisa & Mark kiezen voor een officieel partnerschap en willen hun financiële situatie regelen. Ze schakelen een notaris in voor het opstellen van voorwaarden voor partnerschap.

Scheidingsconvenant

Voorbeeld: Na een huwelijk van tien jaar besluiten Sandra en Paul om te scheiden. Ze gaan naar een notaris om een echtscheidingsconvenant op te stellen, waarin de verdeling van hun bezittingen wordt vastgelegd.

Oprichting van een BV

Illustratie: Pieter wil een bedrijf beginnen en kiest voor een besloten vennootschap (BV) als rechtsvorm. Hij schakelt een notaris in om de oprichtingsakte en statuten op te stellen.

Wijziging van statuten

Illustratie: Het bestuur van een stichting wil de statuten wijzigen. Ze vragen een notaris om de wijzigingen uit te voeren & de nieuwe statuten vast te stellen.

Aandelenoverdracht

Illustratie: Jeroen verkoopt zijn aandelen in een bedrijf aan zijn handelspartner.
Een notaris zorgt voor de correcte overdracht van de aandelen en stelt de akte van overdracht van aandelen op.
Hulp Nodig Met Huiskes Notariskantoor?

Tips voor het Kiezen van een Notarisdienstverlener

 • Vraag deskundigen om advies
 • Evalueer tarieven en aanpak van verschillende notarissen
 • Bekijk online beoordelingen en aanbevelingen
 • Selecteer een notaris met kennis in het specifieke rechtsgebied
 • Bezoek meerdere notarissen om een idee te krijgen voor hun werkwijze

De 10 Veelgestelde Vragen bij de Notaris (FAQ)

Zijn notaristarieven wettelijk vastgesteld?
Zeker weten, de notaristarieven zijn wettelijk vastgesteld.

Wat is het verschil tussen een notaris en een advocaat?
Een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is om akten op te maken en heeft een uitgebreidere juridische kennis. Een advocaat pleit voor partijen in arbitrage en heeft een meer gespecialiseerde kennis van het recht.

Kan ik zonder notaris een testament opstellen?
Dat kan niet, een testament moet altijd worden opgesteld met behulp van een notaris.

Wat gebeurt er als ik geen testament heb?
Als je geen testament hebt, wordt je nalatenschap volgens de erfeniswetgeving verdeeld. Dit kan betekenen dat je bezittingen niet terechtkomen bij de personen die jij zou willen.

Hoe lang duurt het om een BV op te richten bij een notaris?
Het oprichten van een BV bij een notaris kan meestal binnen een korte tijdspanne worden afgerond.

Is een samenlevingscontract verplicht?
Nee, een samenlevingscontract is niet verplicht, maar kan wel wijs zijn om zaken vast te leggen.

Wat is het verschil tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk?
Een geregistreerd partnerschap en een huwelijk zijn beide wettelijke samenlevingsvormen, maar het geregistreerd partnerschap is ontstaan als alternatief voor het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en heeft een wat uitstraling.

Kan ik een notariële akte in een andere taal laten opstellen?
Ja, het is mogelijk om een notariële akte in een andere taal te laten opstellen, maar er moet wel een vertaling worden toegevoegd.

Hoe kan ik mijn notaris wijzigen als ik niet tevreden ben met de dienstverlening?
Je kunt een klacht indienen bij de notaris zelf of bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Als je ontevreden blijft, kun je overstappen naar een andere notaris of op zoek gaan naar notarisdienstverlener.

Hoe lang bewaart een notaris mijn documenten?
Een notaris is verplicht om akten en documenten minimaal een periode van 20 jaar te bewaren.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over Huiskes Notariskantoor?

Raadpleeg nu  een notaris en vergelijk nu aanbiedingen vanuit juristen bij jou in het omgeving.

 

Conclusie over Huiskes Notariskantoor

Notarissen zijn noodzakelijke spelers in het Nederlandse rechtssysteem en bieden een diversiteit aan diensten op het gebied van woningmarkt, huwelijk en ondernemingsrecht. Ze zorgen ervoor dat wettelijke contracten geldig en rechtsgeldig zijn.

Door de meest gewilde en meest aangevraagde diensten te kennen, kun je goed doorgronden welke diensten je kunt gebruiken en hoe je het beste een notaris kunt kiezen.

Vergeet niet om offertes en aanpak te vergelijken, feedback op internet te lezen en aanbevelingen van vrienden en familie te vragen. Ten slotte zijn de FAQ’s een nuttige informatiebron om je vragen te beantwoorden en je te helpen bij het bewegen door het notariële landschap.