Kan Ik Zelf Een Testament Maken Zonder Notaris ᐅ 14 MAKKELIJKE WEETJES – Goedkope Notaris 2023

Ontdek de notarisbureaus voor het meest betaalbare tarief bij u in de buurt.

Kan Ik Zelf Een Testament Maken Zonder Notaris

 

De Notaris Kan U Helpen Met:

 • Begeleiding en advies over Kan Ik Zelf Een Testament Maken Zonder Notaris
 • Begeleiding en advies over juridische aktes
 • Opzetten en verifiëren van hypotheekaktes
 • Opstellen en controleren van testamenten
 • Vervaardigen en inspecteren van huwelijkscontracten
 • Verzorgen en afwikkelen van overervingen
 • Helpen met fiscale kwesties.

Betaal niet overmatig en zoek de voordeligste notaris bij u in de buurt.

Kan Ik Zelf Een Testament Maken Zonder Notaris – Direct Advies

Klik hieronder en zoek onmiddellijk de meest betaalbare notaris bij u in de buurt:
Zoek Goedkoopste Notaris ➡️


Waarmee kan de notaris u helpen?

Klik op een van de de onderwerpen hieronder waarvoor u een notaris nodig heeft.

In een blik bekijkt u notarissen bij u in de buurt én met het voordeligste tarief

Huis en Hypotheek

Hypotheek en Woning: Meer Uitleg en Notaris Kosten

Wat kost nu een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor volledige uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de optie om vrijblijvend uw postcode in te vullen.

Na het invoeren van uw postcode ziet u meteen een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het laagste tarief.

Persoon & Familiezaken: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

Kan Ik Zelf Een Testament Maken Zonder Notaris

Hoeveel kost een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor volledige uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de kans om vrijblijvend uw postcode in te voeren.

Na het invullen van uw postcode ziet u onmiddellijk een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het meest betaalbare tarief.

Stichting & Bedrijf Akten: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

notariskosten besparen

Wat zijn de tarieven van een Notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor gedetailleerde uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de optie om zonder verplichtingen uw postcode in te vullen.

Na het invullen van uw postcode ziet u onmiddellijk een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het meest betaalbare tarief.

Wat is een wetsexpert in verband met Kan Ik Zelf Een Testament Maken Zonder Notaris?

’n notaris betekent een jurist en ambtenaar, aangesteld door het bestuur, die bevoegd is eigenlijk om authentieke documenten op te stellen in de situaties waarin de wet voor die persoon die bevoegdheid toekent en ’n partij dit uit die persoon verlangt.

Juridisch specialisten zijn eigenlijk genoodzaakt deel van deze Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Ze staan onder tuchtrechtelijk toezicht uit deze Zalen uit toezicht notariale praktijken, beroepszaak bij het Gerechtshof Amsterdam, en ook onder geldelijk toezicht uit het Bureau Financieel Toezicht.

Ook andere werkzaamheden dan die als juridisch specialist zouden binnen de regels van gedrag tellen.

Indien je eens betrokken bent geweest {geweest} bij de aanschaffen uit ’n huis, de starten {van|uit’n onderneming of misschien het organiseren uit een nalatenschap, heeft je vermoedelijk al ervaring opgedaan samen met een notaris. Notarissen zijn eigenlijk essentieel binnen het Hollandse wetssysteem en vervullen een cruciale functie in de garanderen van de rechtsgeldigheid uit essentiële juridische documenten.

Wat precies verricht een juridisch specialist?

De regelgeving biedt de juridisch specialist deze autoriteit verleend authentieke akten te creëren, in het bijzonder op terrein van:

Personen- en familierecht

Het opmaken van voorwaarden voor het huwelijk, echtscheidingsakten en dergelijke.

Erfrecht

Het samenstellen uit testamenten, uitspraken uit erfrecht, erfovereenkomsten en meer). de onroerendezaakrecht (het samenstellen uit documenten uit overdracht, hypotheekdocumenten, akten binnen de kader van ’n veiling en meer).

Rechtspersonenrecht

Het opmaken uit oprichtingsakten, wijzigingen in statuten, documenten van transfer en uitgifte (emissie) van aandeelhouderschap, akten van juridische fusie en ook -splitsing en ook dergelijke.

Daarnaast zouden kunnen groepen deze juridisch specialist tevens verzoeken om diverse documenten voor hun in notariële vorm te creëren. Het gaat daarbij over akten welke partijen verder als onderhandse akten zouden opmaken (vaak meerdere soorten overeenkomsten).

Vergelijk nu offertes van notarissen in de buurt van u binnen jouw buurt.

Testament samenstellen – één model

Je wil een testament opzetten voor jouw verdeling binnen jouw nalatenschap, bijvoorbeeld als je bepaalde eigendommen wil achterlaten aan een persoon.

Op deze wijze, kan daar niet ruzie voortkomen bij de verdelen van je eigendommen nadat jouw overlijden.

Een notaris wordt nodig indien je één erfstuk wil doen samenstellen. De procedure start meestal met het zoeken voor één geschikt aktevervaardiger door het web.

Op die wijze, kun je erg gemakkelijk de prijzen binnen notarissen vergelijken, doch ook dat aktevervaardigers allemaal binnen jouw nabijheid zitten.

Hierna plan jij een enkele ontmoeting bij een jurist uit je keuze om oriënterend gesprek. Gedurende dat gesprek bespreekt een notaris jouw verlangens en vereisten betreffende je wilsbeschikking, bijvoorbeeld de verdeling over de nalatenschap.

De jurist zal vervolgens je testament opstellen, waarin rekeningen wordt gehouden met het wettelijke vereisten & jouw wensen.

Zodra je wilsbeschikking wordt opgesteld, zal de notaris het testament aan jou aanbieden om ondertekening. Eenmaal ondertekend, is het wilsbeschikking opgeslagen bij de notaris.

Dit stappenplan ligt op dit moment afgerond, het testament wordt dan rechtsgeldig en kan worden uitgevoerd na jouw dood.

Vergelijk op dit moment offertes voor notarissen in u bij het buurt

Een enkele onderneming oprichten — ’n exemplaar

Een enkele notaris is vereist wanneer jij een bedrijf wilt oprichten zoals een BV.

Als jij ’n zelfstandige onderneming wil oprichten heb jij geen jurist nodig, behalve als jij zekere zaken wilt regelen, zoals huwelijkse voorwaarden indien jij gehuwd bent. Bij huwelijkse voorwaarden mag je zoals bepaalde dingen uitsluiten opdat als je bedrijf failliet zou gaan, jouw partner niet (financieel) aansprakelijk gehouden kan worden & met schulden achterblijven zitten.

Het stappenplan start meestal bij het speuren naar ’n geschikte jurist door internet.

Je kunt dan erg eenvoudig tarieven bekijken, doch ook bekijken indien het jurist bij je in het omgeving zit.

Vervolgens maakt jij ’n ontmoeting bij het notaris uit je keuze voor een een intakegesprek. Tijdens dit specifieke gesprek bespreekt de jurist de wensen en eisen voor de start voor ’t onderneming, waaronder het formatie voor de rechtspersoonlijkheid en de verdeling van aandelen.

Het jurist gaat daarna het statuten van het nieuw opgerichte onderneming opstellen, waarin rekening houdend zal gehouden met de wettelijke vereisten en de wensen voor het grondleggers. Na het reglementen worden opgemaakt, gaan het oprichters deze tekenen bij het jurist. Het jurist gaat daarna de akte van oprichting, het statuten & eventuele verdere benodigde documenten indienen bij het Kamer van Koophandel voor inschrijving.

Eenmaal ingeschreven in het KvK, wordt het onderneming formeel opgericht & ontstaat de rechtspersoonlijkheid en mag het voldoen aan het wettelijke plichten nakomen & zaken doen.

 

Hulp Nodig Met Kan Ik Zelf Een Testament Maken Zonder Notaris?

Vergelijk nú offertes van notarissen bij jou in de omgeving.

Aanduiding van Notariskosten

Juristen leveren ’n breed aanbod van services binnen diverse juridische gebieden.

Hieronder volgt ’n overzicht van sommige van de meest voorkomende diensten en een inschatting voor het bijbehorende kosten.

Services voor onroerend goed

Leveringsakte: €500 – €1.500
Akte van hypotheek: €400 – €1.200
Akte van splitsing: €1.000 – €2.500

Services op het gebied van familiezaken

Erfstuk: €200 – €600

Samenlevingscontract: €300 – €700

Huwelijkse voorwaarden: €400 – €1.000

Voorwaarden voor partnerschap: €400 – €1.000

Echtscheidingsconvenant: €400 – €1.200

Services voor zakenmensen

Starten van een BV: €400 – €1.200

Wijziging van statuten: €300 – €800

Overdracht van aandelen: €400 – €1.000

Hou er mee mee dat de bovengenoemde tarieven enkel schattingen zijn & kunnen veranderen afhankelijk van het ingewikkeldheid van het kwestie en de notaris dat je kiest.

Kan Ik Zelf Een Testament Maken Zonder Notaris

Hoogste tien Populairste en Meest Gevraagde Diensten Bij De Notaris

Overdrachtsakte

Illustratie: Jan en Marieke kopen een nieuw woning en schakelen een notaris in om een leveringsakte te maken, zodat de eigendomsoverdracht correct wordt vastgelegd.

Hypotheekakte

Illustratie: Peter en Els sluiten een hypotheek af voor hun droomwoning. De bank vereist dat een notaris de hypotheekakte maakt en ondertekent.

Testament

Illustratie: Simon wil ervoor zorgen dat zijn eigendommen na zijn overlijden volgens zijn wensen worden verdeeld. Hij gaat naar een notaris om een testament op te stellen.

Samenlevingscontract

Illustratie: Lara en Tom besluiten om samen te gaan wonen & hun hun financiële afspraken vastleggen. Ze laten een samenlevingscontract opstellen door een notaris.

Echtelijke voorwaarden
Voorbeeld: Kim en Daan trouwen & willen hun financiën gescheiden houden. Ze vragen een notaris om huwelijkse voorwaarden te maken.

Partnerschapsvoorwaarden

Illustratie: Lisa & Mark kiezen voor een geregistreerd partnerschap en willen hun financiële situatie regelen. Ze schakelen een notaris in voor het opstellen van voorwaarden voor partnerschap.

Echtscheidingsconvenant

Voorbeeld: Na een huwelijk van 10 jaar besluiten Sandra & Paul om te scheiden. Ze gaan naar een notaris om een echtscheidingsconvenant op te stellen, waarin de verdeling van hun bezittingen wordt vastgelegd.

Oprichten van een BV

Illustratie: Pieter wil een onderneming beginnen en kiest voor een BV (besloten vennootschap) als rechtsvorm. Hij schakelt een notaris in om de akte van oprichting & statuten te maken.

Wijziging van statuten

Voorbeeld: Het bestuur van een stichting wil de statuten wijzigen. Ze vragen een notaris om de wijzigingen uit te voeren & de nieuwe statuten vast te stellen.

Aandelenoverdracht

Illustratie: Jeroen verkoopt zijn aandelen in een bedrijf aan zijn handelspartner.
Een notaris zorgt voor de juiste overdracht van de aandelen en stelt de akte van aandelenoverdracht op.
Hulp Nodig Met Kan Ik Zelf Een Testament Maken Zonder Notaris?

Tips voor het Kiezen van een Aktennotaris

 • Raadpleeg deskundigen om suggesties
 • Analyseer tarieven en werkwijze van verschillende notarissen
 • Raadpleeg online beoordelingen en beoordelingen van klanten
 • Ga voor een notaris met vakbekwaamheid in het relevant rechtsgebied
 • Plan een gesprek in met meerdere notarissen om een waardering te krijgen voor hun persoonlijkheid

De 10 Veelgestelde Vragen bij de Aktennotaris (FAQ)

Zijn tarieven van een notariskantoor wettelijk vastgesteld?
Inderdaad, de kosten voor notarisdiensten worden wettelijk vastgesteld.

Wat is het verschil tussen een notaris en een advocaat?
Een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is om samenlevingscontracten op te maken en heeft een omvattender juridische kennis. Een advocaat vertegenwoordigt partijen in processen en heeft een uitgebreide kennis van het recht.

Kan ik zonder notaris een testament opstellen?
Dat is niet toegestaan, een testament moet altijd worden opgesteld met behulp van een notaris.

Wat gebeurt er als ik geen testament heb?
Als je geen testament hebt, wordt je nalatenschap volgens de erfeniswetgeving verdeeld. Dit kan betekenen dat je bezittingen niet terechtkomen bij de personen die jij zou willen.

Hoe lang duurt het om een BV op te richten bij een notaris?
Het oprichten van een BV bij een notaris kan meestal binnen een korte tijdspanne worden afgerond.

Is een samenlevingscontract verplicht?
Nee, een samenlevingscontract is niet verplicht, maar kan wel nuttig zijn om zaken vast te leggen.

Wat is het verschil tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk?
Een geregistreerd partnerschap en een huwelijk zijn beide wettelijke samenlevingsvormen, maar het geregistreerd partnerschap is ontstaan als alternatief voor het huwelijk voor LHBTI+-koppels en heeft een wat progressievere uitstraling.

Kan ik een notariële akte in een andere taal laten opstellen?
Ja, het is mogelijk om een notariële akte in een andere taal te laten opstellen, maar er moet wel een vertaling worden toegevoegd.

Hoe kan ik mijn notaris wijzigen als ik niet tevreden ben met de dienstverlening?
Je kunt een klacht indienen bij de notaris zelf of bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Als je ontevreden blijft, kun je overstappen naar een andere notaris of een nieuwe notarisdienstverlener.

Hoe lang bewaart een notaris mijn documenten?
Een notaris is verplicht om akten en documenten minimaal een periode van 20 jaar te bewaren.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over Kan Ik Zelf Een Testament Maken Zonder Notaris?

Raadpleeg nu  een notaris en vergelijk nu offertes van juristen in de buurt van u in het omgeving.

 

Conclusie over Kan Ik Zelf Een Testament Maken Zonder Notaris

Notarissen zijn essentiële spelers in het Nederlandse rechtssysteem en bieden een verscheidenheid aan diensten op het gebied van onroerend goed, familiezaken en ondernemingsrecht. Ze zorgen ervoor dat juridische aktes geldig en bindend zijn.

Door de meest gewenste en meest gevraagde diensten te kennen, kun je goed snappen welke diensten je eventueel zou willen afnemen en hoe je het optimale een notaris kunt kiezen.

Vergeet niet om tarieven en diensten te vergelijken, online testimonials te bekijken en aanbevelingen van vrienden en familie te vragen. Ten slotte zijn de FAQ’s een goede hulp om je vragen te beantwoorden en je te helpen bij het bewandelen door het notariële landschap.