Notariaat De Tijd ᐅ 7 OPVALLENDE FEITJES – Goedkope Notaris 2023

Ontdek de notariskantoren voor het gunstigste tarief bij u in de buurt.

Notariaat De Tijd

 

De Notaris Kan U Helpen Met:

 • Ondersteuning en advies over Notariaat De Tijd
 • Begeleiding en advies over officiële papieren
 • Opmaken en valideren van aktes van hypotheek
 • Vervaardigen en inspecteren van erfdocumenten
 • Creëren en nakijken van samenlevingscontracten
 • Realiseren en afronden van erfenissen
 • Helpen met fiscale kwesties.

Betaal niet ongewenst teveel en zoek de voordeligste notaris bij u in de buurt.

Notariaat De Tijd – Direct Advies

Klik hieronder en zoek onmiddellijk de voordeligste notaris bij u in de buurt:
Zoek Goedkoopste Notaris ➡️


Waarmee kan de notaris u helpen?

Klik op een van de de onderwerpen hieronder waarvoor u een notaris nodig heeft.

In een oogopslag bekijkt u notarissen bij u in de buurt én met het laagste tarief

Huis en Hypotheek

Huis en Hypotheek: Meer Uitleg en Notaris Prijzen

Wat kost nu een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor uitgebreide uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de mogelijkheid om vrijblijvend uw postcode in te voeren.

Na het invullen van uw postcode ziet u meteen een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het laagste tarief.

Persoon & Familiezaken: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

Notariaat De Tijd

Hoeveel kost een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor uitgebreide uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de kans om vrijblijvend uw postcode in te vullen.

Na het invullen van uw postcode ziet u onmiddellijk een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het voordeligste tarief.

Stichting & Bedrijf Akten: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

notariskosten besparen

Wat zijn de tarieven van een Notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor volledige uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de optie om vrijblijvend uw postcode in te voeren.

Na het invullen van uw postcode ziet u onmiddellijk een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het laagste tarief.

Wat eigenlijk betekent ’n notaris in verband met Notariaat De Tijd?

Een notaris betekent ’n rechtsgeleerde en ook ambtenaar, aangewezen via de overheid, die gerechtigd is voor het authentieke akten op te stellen binnen de situaties waarbij de wet aan die persoon die autoriteit verleent en ook ’n partij dat van hem eist.

Juridisch specialisten zijn eigenlijk verplicht lid uit deze Notariële Beroepsorganisatie. Zij staan binnen tuchtrechtelijk controle van de Kamers van controle notariaat, beroep bij het Gerechtshof Amsterdam, en binnen geldelijk toezicht van de Financieel Toezicht Bureau.

Ook diverse werkzaamheden vervolgens dat als juridisch specialist kunnen onder de gedragregels vallen.

Indien jij eens betrokken bent geweest {geweest} bij de aanschaffen uit een huis, het starten {van|uit’n onderneming of misschien het regelen uit een erfenis, heb u vermoedelijk reeds te maken gehad samen met ’n notaris. Notarissen zijn noodzakelijk in de Hollandse wetssysteem en spelen ’n essentiële rol binnen het waarborgen uit deze rechtsgeldigheid van essentiële rechtelijke stukken.

Wat eigenlijk doet een notaris?

Deze wet biedt de juridisch specialist deze bevoegdheid verleend authentieke akten te creëren, voornamelijk op het terrein van:

Personen- en familierecht

Het samenstellen uit huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsakten en meer.

Nalatenschapsrecht

Het opmaken uit wilsbeschikkingen, uitspraken van nalatenschapsrecht, nalatenschapsovereenkomsten en dergelijke). de onroerendezaakrecht (het samenstellen uit akten uit levering, hypotheekakten, akten in het context van een veiling enz.).

Rechtspersonenrecht

Het samenstellen uit oprichtingsakten, statutenwijzigingen, documenten uit overdracht en ook emissie (emissie) uit aandelen, documenten van juridische fusie en ook -splitsing en ook soortgelijke.

Daarnaast kunnen groepen deze juridisch specialist tevens verzoeken voor het verschillende akten ten behoeve van hen binnen notariële format op te maken. Het betreft daarbij over akten welke groepen anders als onderhandse akten zouden samenstellen (vaak verschillende soorten contracten).

Vergelijk tegenwoordig aanbiedingen van juridisch specialisten in de buurt van je binnen de buurt.

Testament creëren – één model

Je wilt één erfstuk creëren om jouw splitsing binnen jouw nalatenschap, bijvoorbeeld als je bepaalde eigendommen wilt achterlaten aan één individu.

Met die wijze, kun er niet onenigheid voortkomen met de verdelen van je bezittingen nadat jouw overlijden.

Een notaris is vereist als jij één erfstuk wilt laten samenstellen. Het procedure begint vaak door het zoeken naar één geschikte notaris door het web.

Met deze manier, mag je zeer eenvoudig het kosten van notarissen beoordelen, maar tevens welke aktevervaardigers alles in jouw omgeving zitten.

Daarna maak jij een afspraak met de jurist uit jouw keuze om intake gesprek. Tijdens dat afspraak bespreekt een notaris jouw verlangens & vereisten betreffende je wilsbeschikking, bijvoorbeeld het splitsing van de erfenis.

Een jurist gaat vervolgens je testament uitwerken, waarbij rekeningen wordt gehouden met het juridische vereiste en jouw wensen.

Zodra je testament is opgesteld, zal de jurist het testament voor jou aanbieden om te ondertekenen. Eenmaal getekend, wordt het wilsbeschikking opgeslagen bij een jurist.

Het stappenplan ligt nu voltooid, je wilsbeschikking is dan rechtsgeldig & kan worden geïmplementeerd bij jouw dood.

Bekijk op dit moment offertes van juristen in u bij het omgeving

Een enkele onderneming oprichten — een voorbeeld

Een notaris is vereist wanneer jij ’n onderneming wil starten bijvoorbeeld ’n BV.

Als je een zelfstandige onderneming wilt starten heeft je geen notaris nodig, behalve als je bepaalde dingen wilt vastleggen, zoals voorwaarden bij huwelijk indien je gehuwd zijt. Met voorwaarden bij huwelijk mag je zoals zekere dingen uitsluiten opdat indien het onderneming failliet zou gaan, je partner niet (financieel) aansprakelijk gesteld kan worden en met schulden blijven zitten.

Dit stappenplan start meestal met het zoeken voor een geschikte jurist via internet.

Je kunt daarna erg makkelijk prijzen bekijken, doch tevens bekijken of het notaris in jouw in de buurt zit.

Daarna maak je een ontmoeting met het jurist van je keuze voor een intake gesprek. Gedurende dit gesprek bespreekt het jurist de verlangens en vereisten voor het start van ’t onderneming, waaronder het vorm van de rechtspersoon & de gewenste verdeling van aandelen.

Het notaris gaat vervolgens de reglementen voor de nieuw opgerichte onderneming opstellen, waarin rekening houdend zal gehouden overeenkomstig de legale vereisten & de verlangens voor de grondleggers. Na de reglementen zijn opgemaakt, zullen het oprichters deze ondertekenen bij het jurist. De jurist zal daarna de oprichtingsakte, de statuten en mogelijke andere benodigde documenten versturen bij het KvK voor registratie.

Eenmaal geregistreerd bij het Kamer van Koophandel, wordt het bedrijf officieel opgericht & ontstaat de rechtspersoon en mag het aan het wettelijke plichten nakomen & handelen.

 

Hulp Nodig Met Notariaat De Tijd?

Bekijk nu offertes van notarissen in de buurt van u bij de omgeving.

Indicatie van Kosten van een notaris

Juristen leveren een breed scala aan services op verschillende juridische gebieden.

Hieronder vind je ’n overzicht voor enkele van de meestal gevraagde diensten en een schatting van het bijbehorende kosten.

Diensten voor onroerend goed

Leveringsakte: €500 – €1.500
Akte van hypotheek: €400 – €1.200
Akte van splitsing: €1.000 – €2.500

Services op het gebied van familiezaken

Erfstuk: €200 – €600

Samenlevingscontract: €300 – €700

Voorwaarden voor huwelijk: €400 – €1.000

Voorwaarden voor partnerschap: €400 – €1.000

Overeenkomst van echtscheiding: €400 – €1.200

Services op het gebied van zakenmensen

Oprichten van een BV: €400 – €1.200

Wijziging van statuten: €300 – €800

Aandelenoverdracht: €400 – €1.000

Hou daar rekening mee dat het bovengenoemde tarieven slechts inschattingen betreffen & kunnen veranderen naargelang de ingewikkeldheid voor het kwestie & het notaris dat je selecteert.

Notariaat De Tijd

Hoogste 10 Populairste en Meest Gevraagde Services Bij De Notaris

Leveringsakte

Illustratie: Jan & Marieke kopen een nieuw huis & schakelen een notaris in om een overdrachtsakte te maken, zodat de overdracht van eigendom juist wordt geregistreerd.

Hypotheekakte

Voorbeeld: Peter & Els sluiten een hypotheek af voor voor droomhuis. De bank eist dat een notaris de hypotheekakte opstelt & ondertekent.

Testament

Illustratie: Simon wil ervoor zorgen dat zijn eigendommen na zijn dood volgens zijn wensen worden verdeeld. Hij gaat naar een notaris om een testament op te stellen.

Samenlevingscontract

Voorbeeld: Lara & Tom besluiten om samen te gaan wonen & willen hun financiële regelingen vastleggen. Ze laten een samenlevingscontract opstellen door een notaris.

Huwelijkse voorwaarden
Illustratie: Kim & Daan trouwen & willen hun financiën houden houden. Ze vragen een notaris om huwelijkse voorwaarden te maken.

Voorwaarden voor partnerschap

Voorbeeld: Lisa & Mark kiezen voor een geregistreerd partnerschap en willen hun geldsituatie regelen. Ze schakelen een notaris in voor het opstellen van partnerschapsvoorwaarden.

Scheidingsconvenant

Illustratie: Na een huwelijk van 10 jaar besluiten Sandra en Paul om te scheiden. Ze gaan naar een notaris om een scheidingsconvenant te maken, waarin de verdeling van hun eigendommen wordt vastgelegd.

Oprichten van een BV

Illustratie: Pieter wil een bedrijf beginnen en kiest voor een BV (BV) als rechtsvorm. Hij schakelt een notaris in om de akte van oprichting & statuten te maken.

Statutenwijziging

Voorbeeld: Het bestuur van een stichting wil de statuten wijzigen. Ze vragen een notaris om de wijzigingen door te voeren & de nieuwe statuten vast te leggen.

Overdracht van aandelen

Illustratie: Jeroen verkoopt hun aandelen in een onderneming aan zijn zakenpartner.
Een notaris zorgt voor de correcte overdracht van de aandelen en stelt de akte van overdracht van aandelen op.
Hulp Nodig Met Notariaat De Tijd?

Tips voor het Kiezen van een Notaris

 • Vraag kennissen om advies
 • Evalueer tarieven en werkwijze van verschillende notarissen
 • Verifieer online testimonials en recensies
 • Maak een keuze voor een notaris met jarenlange ervaring in het relevant rechtsgebied
 • Plan een gesprek in met meerdere notarissen om een waardering te krijgen voor hun werkwijze

De 10 Veelgestelde Vragen bij de Aktennotaris (FAQ)

Zijn notaristarieven wettelijk vastgesteld?
Inderdaad, de kosten voor notarisdiensten worden wettelijk vastgesteld.

Wat is het onderscheid tussen een notaris en een advocaat?
Een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is om overeenkomsten op te maken en heeft een omvattender juridische kennis. Een advocaat staat bij partijen in arbitrage en heeft een uitgebreide kennis van het recht.

Kan ik zonder notaris een testament opstellen?
Negatief, een testament moet altijd worden opgesteld met behulp van een notaris.

Wat gebeurt er als ik geen testament heb?
Als je geen testament hebt, wordt je nalatenschap volgens de erfrechtelijke bepalingen verdeeld. Dit kan betekenen dat je bezittingen niet terechtkomen bij de personen die jij zou willen.

Hoe lang duurt het om een BV op te richten bij een notaris?
Het oprichten van een BV bij een notaris kan meestal binnen een korte tijdspanne worden afgerond.

Is een samenlevingscontract verplicht?
Nee, een samenlevingscontract is niet verplicht, maar kan wel slim zijn om zaken vast te leggen.

Wat is het verschil tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk?
Een geregistreerd partnerschap en een huwelijk zijn beide wettelijke samenlevingsvormen, maar het geregistreerd partnerschap is ontstaan als alternatief voor het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en heeft een wat uitstraling.

Kan ik een notariële akte in een andere taal laten opstellen?
Ja, het is mogelijk om een notariële akte in een andere taal te laten opstellen, maar er moet wel een vertaling worden toegevoegd.

Hoe kan ik mijn notaris wijzigen als ik niet tevreden ben met de dienstverlening?
Je kunt een klacht indienen bij de notaris zelf of bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Als je ontevreden blijft, kun je overstappen naar een andere notaris of op zoek gaan naar notarisdienstverlener.

Hoe lang bewaart een notaris mijn documenten?
Een notaris is verplicht om akten en documenten minimaal een periode van 20 jaar te bewaren.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over Notariaat De Tijd?

Raadpleeg nu  een notaris en Bekijk nú offertes van juristen in de buurt van u in de buurt.

 

Conclusie over Notariaat De Tijd

Notarissen zijn noodzakelijke spelers in het Nederlandse rechtssysteem en bieden een ruim assortiment van diensten op het gebied van eigendommen, scheiding en ondernemingsrecht. Ze zorgen ervoor dat officiële papieren geldig en geldig zijn.

Door de meest gewenste en meest aangevraagde diensten te kennen, kun je meer te weten komen over welke diensten je eventueel zou willen afnemen en hoe je het optimale een notaris kunt kiezen.

Vergeet niet om kosten en werkzaamheden te vergelijken, ervaringen van anderen op internet te raadplegen en advies van vertrouwde bronnen te verkrijgen. Ten slotte zijn de FAQ’s een nuttige informatiebron om je vragen te beantwoorden en je te helpen bij het bewegen door het notariële landschap.