Online Offerte Aanvragen ᐅ 11 OPMERKELIJKE FEITJES – Goedkope Notaris 2023

Vind de notarisdienstverleners voor het meest betaalbare tarief bij u in de buurt.

Online Offerte Aanvragen

 

De Notaris Kan U Helpen Met:

 • Begeleiding en advies over Online Offerte Aanvragen
 • Ondersteuning en advies over wettelijke documenten
 • Creëren en nakijken van aktes van hypotheek
 • Formuleren en valideren van testamenten
 • Creëren en nakijken van samenwoonaktes
 • Realiseren en afronden van erfgoed
 • Ondersteunen bij belastinggerelateerde zaken.

Betaal niet ongewenst teveel en zoek de economische notaris bij u in de buurt.

Online Offerte Aanvragen – Direct Advies

Klik hieronder en vind direct de goedkoopste notaris bij u in de buurt:
Zoek Goedkoopste Notaris ➡️


Waarmee kan de notaris u helpen?

Klik op een van de de onderwerpen hieronder waarvoor u een notaris nodig heeft.

In één oogopslag bekijkt u notarissen bij u in de buurt én met het voordeligste tarief

Huis en Hypotheek

Hypotheek en Woning: Meer Uitleg en Notaris Prijzen

Wat kost nu een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor gedetailleerde uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de kans om vrijblijvend uw postcode in te voeren.

Na het opgeven van uw postcode ziet u direct een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het laagste tarief.

Persoon & Familiezaken: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

Online Offerte Aanvragen

Hoeveel kost een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor volledige uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de kans om vrijblijvend uw postcode in te voeren.

Na het opgeven van uw postcode ziet u meteen een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het voordeligste tarief.

Stichting & Bedrijf Akten: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

notariskosten besparen

Wat zijn de tarieven van een Notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor uitgebreide uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de mogelijkheid om vrijblijvend uw postcode op te geven.

Na het invoeren van uw postcode ziet u onmiddellijk een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het meest betaalbare tarief.

Wat eigenlijk is een wetsexpert in verband met Online Offerte Aanvragen?

Een notaris betekent een rechtsgeleerde en ook ambtenaar, aangewezen via de overheid, die gerechtigd is om wettige akten op te stellen in de gevallen waarbij de wet voor die persoon deze bevoegdheid toekent en een partij dat van die persoon eist.

Notarissen zijn verplicht deel uit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Zij staan binnen disciplinair toezicht uit deze Zalen uit controle notariale praktijken, beroepszaak bij de Gerechtshof Amsterdam, en binnen geldelijk toezicht van de Financieel Toezicht Bureau.

Ook verschillende activiteiten vervolgens die als juridisch specialist kunnen binnen de gedragregels vallen.

Wanneer u ooit betrokken bent geweest {geweest} in de aanschaffen van een woning, de oprichten {van|uit’n bedrijf of misschien de regelen uit een nalatenschap, heb jij verondersteld al te maken gehad met een notaris. Juridisch specialisten zijn eigenlijk noodzakelijk binnen het Hollandse wetssysteem en spelen een cruciale functie binnen de waarborgen van deze rechtsgeldigheid uit belangrijke rechtelijke documenten.

Wat precies doet een notaris?

Deze wet heeft deze notaris deze autoriteit gegeven wettige akten op te maken, in het bijzonder op terrein van:

Familierecht

Het samenstellen uit huwelijkse voorwaarden, scheidingsdocumenten enz..

Nalatenschapsrecht

Het samenstellen uit testamenten, verklaringen van nalatenschapsrecht, erfovereenkomsten en dergelijke). het onroerendezaakrecht (het opmaken van akten van levering, hypotheekakten, akten binnen de kader van een veiling en meer).

Rechtspersonenrecht

Het opmaken uit oprichtingsakten, statutenwijzigingen, akten uit overdracht en ook uitgifte (emissie) uit aandelen, akten uit fusie en -splitsing en soortgelijke.

Verder kunnen groepen deze juridisch specialist ook vragen om verschillende documenten ten behoeve van hun binnen wettelijke format op te maken. De gaat daarom om documenten die partijen verder zoals onderhandse akten zouden samenstellen (doorgaans diverse soorten overeenkomsten).

Onderzoek momenteel offertes van juridisch specialisten bij je binnen jouw omgeving.

Testament opzetten – één voorbeeld

Jij wilt één testament creëren om de verdeling binnen jouw erfenis, bijvoorbeeld als je specifieke bezittingen wilt achterlaten voor één persoon.

Met deze wijze, kan daar niet conflict ontstaan bij het opsplitsen van je bezittingen na jouw overlijden.

Een aktevervaardiger zal nodig als jij een erfstuk wil laten creëren. De procedure begint vaak bij het zoeken naar een geschikte aktevervaardiger door internet.

Met die manier, kan je zeer gemakkelijk de kosten binnen aktevervaardigers vergelijken, maar tevens welke aktevervaardigers allemaal in je omgeving zitten.

Hierna plan jij een ontmoeting met de notaris van je voorkeur voor oriënterend afspraak. Gedurende dat afspraak overlegt de jurist je verlangens & vereisten betreffende het testament, zoals de verdeling van de nalatenschap.

Een jurist zal vervolgens je testament opstellen, waarin rekeningen wordt gehouden met het juridische vereiste en jouw verlangens.

Zodra het testament is opgesteld, gaat de notaris het testament aan je aanbieden voor te ondertekenen. Eenmaal getekend, is het testament opgeslagen door de jurist.

Dit stappenplan ligt op dit moment afgerond, je testament is dan geldig & kan zijn geïmplementeerd bij jouw overlijden.

Vergelijk nu aanbiedingen voor juristen bij u bij de buurt

Een bedrijf starten – een voorbeeld

Een notaris wordt nodig wanneer jij een bedrijf wilt oprichten zoals een BV.

Als jij ’n eenmanszaak wilt starten heeft je niet jurist nodig, behalve als je zekere zaken wil regelen, zoals huwelijkse voorwaarden indien je getrouwd bent. Met huwelijkse voorwaarden kan jij bijvoorbeeld zekere zaken uitsluiten zodat als het bedrijf failliet mocht worden, jouw echtgenoot geen (financieel) aansprakelijk gesteld kan worden en in schulden achterblijven zit.

Dit proces begint doorgaans met het zoeken naar ’n gepaste notaris door internet.

Je kunt dan heel makkelijk tarieven vergelijken, maar tevens bekijken of de notaris bij jouw bij het omgeving zit.

Hierna maakt jij een ontmoeting bij de notaris uit je keuze voor een intake intakegesprek. Tijdens dit onderhoud behandelt het notaris de gewenste wensen & eisen ten aanzien van de oprichting voor ’t onderneming, zoals de formatie van het rechtspersoonlijkheid en de gewenste verdeling van aandelen.

De jurist zal daarna het statuten van de nieuwe onderneming opmaken, waarbij rekening wordt gehouden met de legale vereisten en het verlangens van de oprichters. Na de statuten zijn opgemaakt, zullen het oprichters deze ondertekenen met de notaris. De jurist zal daarna de oprichtingsakte, de statuten en mogelijke verdere vereiste papieren indienen naar het Kamer van Koophandel voor registratie.

Eenmaal ingeschreven in het Kamer van Koophandel, wordt ’t onderneming formeel gesticht & bestaat het rechtspersoon en mag de aan het legale verplichtingen nakomen en handelen.

 

Hulp Nodig Met Online Offerte Aanvragen?

Bekijk nu aanbiedingen vanuit juristen in de buurt van jou in de omgeving.

Aanduiding voor Kosten van een notaris

Notarissen bieden ’n breed aanbod van services op verschillende rechtsgebieden.

Hierbeneden vind je ’n opsomming van enkele uit het meestal voorkomende diensten & ’n schatting van het gerelateerde tarieven.

Diensten op het gebied van onroerend goed

Akte van levering: €500 – €1.500
Akte van hypotheek: €400 – €1.200
Splitsingsakte: €1.000 – €2.500

Diensten op het gebied van gezinszaken

Testament: €200 – €600

Contract van samenleving: €300 – €700

Voorwaarden voor huwelijk: €400 – €1.000

Voorwaarden voor partnerschap: €400 – €1.000

Overeenkomst van echtscheiding: €400 – €1.200

Services op het gebied van zakenmensen

Starten van een BV: €400 – €1.200

Statutenwijziging: €300 – €800

Aandelenoverdracht: €400 – €1.000

Hou daar mee rekening houdend dat de bovengenoemde kosten enkel schattingen zijn & kunnen veranderen naargelang de ingewikkeldheid van het zaak en de jurist die je selecteert.

Online Offerte Aanvragen

Top 10 Meest populaire & Gevraagde Diensten Bij De Notaris

Overdrachtsakte

Voorbeeld: Jan en Marieke kopen een nieuw huis & schakelen een notaris in om een overdrachtsakte te maken, zodat de eigendomsoverdracht correct wordt vastgelegd.

Hypotheekakte

Illustratie: Peter & Els sluiten een hypotheek af hun voor droomhuis. De bank eist dat een notaris de hypotheekakte opstelt en tekent.

Testament

Voorbeeld: Simon wil ervoor zorgen dat zijn bezittingen na zijn dood volgens zijn wensen worden opgedeeld. Hij gaat naar een notaris om een testament te maken.

Samenlevingscontract

Voorbeeld: Lara & Tom besluiten om samen te gaan wonen en hun hun financiële regelingen vastleggen. Ze laten een samenlevingscontract opstellen door een notaris.

Huwelijkse voorwaarden
Illustratie: Kim en Daan trouwen en willen hun financiën gescheiden gescheiden. Ze vragen een notaris om echtelijke voorwaarden op te stellen.

Partnerschapsvoorwaarden

Illustratie: Lisa & Mark kiezen voor een geregistreerd partnerschap en willen hun geldsituatie regelen. Ze schakelen een notaris in voor het opstellen van voorwaarden voor partnerschap.

Echtscheidingsconvenant

Voorbeeld: Na een huwelijk van 10 jaar besluiten Sandra & Paul om te scheiden. Ze gaan naar een notaris om een echtscheidingsconvenant op te stellen, waarin de verdeling van hun eigendommen wordt vastgelegd.

Oprichten van een BV

Illustratie: Pieter wil een onderneming starten & kiest voor een besloten vennootschap (BV) als rechtsvorm. Hij schakelt een notaris in om de akte van oprichting & statuten te maken.

Statutenwijziging

Voorbeeld: Het bestuur van een stichting wil de statuten wijzigen. Ze vragen een notaris om de wijzigingen door te voeren & de nieuwe statuten vast te stellen.

Overdracht van aandelen

Voorbeeld: Jeroen verkoopt zijn aandelen in een bedrijf aan zijn handelspartner.
Een notaris zorgt voor de correcte overdracht van de aandelen & stelt de akte van overdracht van aandelen op.
Hulp Nodig Met Online Offerte Aanvragen?

Tips voor het Kiezen van een Notariskantoor

 • Informeer bij kennissen om aanbevelingen
 • Bekijk tarieven en diensten van verschillende notarissen
 • Controleer online feedback en beoordelingen van klanten
 • Beslis een notaris met ervaring in het toepasselijke rechtsgebied
 • Bezoek meerdere notarissen om een oordeel te krijgen voor hun benadering

De 10 Veelgestelde Vragen bij de Notarisdienstverlener (FAQ)

Zijn tarieven van een notariskantoor wettelijk vastgesteld?
Zeker weten, de notaristarieven zijn wettelijk vastgesteld.

Wat is het verschil tussen een notaris en een advocaat?
Een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is om testamenten op te maken en heeft een omvattender juridische kennis. Een advocaat staat bij partijen in rechtsgeschillen en heeft een meer gespecialiseerde kennis van het recht.

Kan ik zonder notaris een testament opstellen?
Nee, een testament moet altijd worden opgesteld met behulp van een notaris.

Wat gebeurt er als ik geen testament heb?
Als je geen testament hebt, wordt je nalatenschap volgens de erfrechtelijke bepalingen verdeeld. Dit kan betekenen dat je bezittingen niet terechtkomen bij de personen die jij zou willen.

Hoe lang duurt het om een BV op te richten bij een notaris?
Het oprichten van een BV bij een notaris kan meestal binnen een korte tijdspanne worden afgerond.

Is een samenlevingscontract verplicht?
Nee, een samenlevingscontract is niet verplicht, maar kan wel wijs zijn om zaken vast te leggen.

Wat is het verschil tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk?
Een geregistreerd partnerschap en een huwelijk zijn beide wettelijke samenlevingsvormen, maar het geregistreerd partnerschap is ontstaan als alternatief voor het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht en heeft een wat eigentijdse uitstraling.

Kan ik een notariële akte in een andere taal laten opstellen?
Ja, het is mogelijk om een notariële akte in een andere taal te laten opstellen, maar er moet wel een vertaling worden toegevoegd.

Hoe kan ik mijn notaris wijzigen als ik niet tevreden ben met de dienstverlening?
Je kunt een klacht indienen bij de notaris zelf of bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Als je ontevreden blijft, kun je overstappen naar een andere notaris of een andere notarisdienstverlener.

Hoe lang bewaart een notaris mijn documenten?
Een notaris is verplicht om akten en documenten minimaal twintig jaar te bewaren.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over Online Offerte Aanvragen?

Raadpleeg nu  een notaris en Bekijk nu aanbiedingen van juristen in de buurt van u in het buurt.

 

Conclusie over Online Offerte Aanvragen

Notarissen zijn essentiële spelers in het Nederlandse rechtssysteem en bieden een breed scala aan diensten op het gebied van onroerende zaken, erfenissen en ondernemingsrecht. Ze zorgen ervoor dat juridische aktes geldig en bindend zijn.

Door de tien meest populaire en meest gebruikte diensten te kennen, kun je goed doorgronden welke diensten je eventueel nodig zult hebben en hoe je het beste een notaris kunt kiezen.

Vergeet niet om kosten en werkzaamheden te vergelijken, feedback op internet te lezen en advies van vertrouwde bronnen te verkrijgen. Ten slotte zijn de FAQ’s een nuttige informatiebron om je vragen te beantwoorden en je te helpen bij het afleggen door het notariële landschap.