Oprichting Vennootschap ᐅ 8 OPMERKELIJKE TIPS – Goedkope Notaris 2023

Zoek de notarisbureaus voor het laagste tarief bij u in de buurt.

Oprichting Vennootschap

 

De Notaris Kan U Helpen Met:

 • Hulp en informatie over Oprichting Vennootschap
 • Advies en begeleiding bij wettelijke aktes
 • Opmaken en valideren van hypotheekcontracten
 • Opmaken en valideren van erfdocumenten
 • Opzetten en verifiëren van samenlevingscontracten
 • Afhandelen en voltooien van erfgoed
 • Assisteren bij fiscale kwesties.

Betaal niet ongewenst teveel en zoek de economische notaris bij u in de buurt.

Oprichting Vennootschap – Direct Advies

Klik hieronder en zoek onmiddellijk de goedkoopste notaris bij u in de buurt:
Zoek Goedkoopste Notaris ➡️


Waarmee kan de notaris u helpen?

Klik op een van de de onderwerpen hieronder waarmee u een notaris nodig heeft.

In een oogopslag bekijkt u notarissen bij u in de buurt én met het meest betaalbare tarief

Huis en Hypotheek

Woning en Hypotheek: Meer Uitleg en Notaris Kosten

Wat kost nu een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor volledige uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de optie om zonder verplichtingen uw postcode in te voeren.

Na het invoeren van uw postcode ziet u onmiddellijk een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het voordeligste tarief.

Persoon & Familiezaken: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

Oprichting Vennootschap

Hoeveel kost een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor gedetailleerde uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de mogelijkheid om vrijblijvend uw postcode op te geven.

Na het invoeren van uw postcode ziet u direct een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het laagste tarief.

Stichting & Bedrijf Akten: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

notariskosten besparen

Wat zijn de tarieven van een Notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor uitgebreide uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de optie om vrijblijvend uw postcode in te vullen.

Na het opgeven van uw postcode ziet u direct een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het meest betaalbare tarief.

Wat precies is ’n wetsexpert in verband met Oprichting Vennootschap?

’n notaris betekent ’n rechtsgeleerde en openbaar ambtenaar, benoemd door de overheid, die gerechtigd is eigenlijk voor het wettige documenten te verlijden in de situaties waarbij de regelgeving aan die persoon deze bevoegdheid verleent en een partij dit uit die persoon verlangt.

Notarissen zijn verplicht deel uit deze Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Ze staan binnen tuchtrechtelijk toezicht uit deze Kamers uit toezicht notariale praktijken, beroepszaak in het Amsterdamse Gerechtshof, en ook binnen financieel toezicht van het Financieel Toezicht Bureau.

Ook diverse activiteiten dan die als notaris kunnen onder de regels van gedrag vallen.

Indien jij eens verwikkeld bent {geweest} in de aanschaffen uit een woning, de starten {van|uit’n zaak of misschien het organiseren van een nalatenschap, heeft u verondersteld al ervaring opgedaan samen met een juridisch specialist. Juridisch specialisten zijn eigenlijk onmisbaar binnen het Hollandse wetssysteem en spelen ’n cruciale rol binnen de garanderen van de rechtsgeldigheid uit belangrijke juridische stukken.

Wat verricht een juridisch specialist?

Deze regelgeving heeft deze notaris de bevoegdheid verleend authentieke akten te creëren, in het bijzonder op het terrein uit:

Personen- en familierecht

Het opmaken van huwelijkse voorwaarden, scheidingsdocumenten en dergelijke.

Nalatenschapsrecht

Het opmaken uit wilsbeschikkingen, uitspraken van nalatenschapsrecht, nalatenschapsovereenkomsten en dergelijke). de vastgoedrecht (het opmaken uit documenten van overdracht, hypotheekdocumenten, documenten binnen de kader van ’n veiling en meer).

Rechtspersonenrecht

Het samenstellen van oprichtingsdocumenten, wijzigingen in statuten, documenten uit overdracht en ook emissie (uitgifte) uit aandeelhouderschap, documenten uit fusie en opsplitsing en ook dergelijke.

Verder zouden kunnen partijen de juridisch specialist daarnaast verzoeken voor het diverse akten voor hen in notariële vorm op te maken. Het gaat daarom over documenten die partijen anders zoals onderhandse documenten zouden kunnen opmaken (doorgaans verschillende soorten overeenkomsten).

Bekijk tegenwoordig offertes uit juridisch specialisten in de buurt van je in de regio.

Erfstuk opstellen – één voorbeeld

Je wil een testament samenstellen om jouw verdeling binnen je erfenis, als voorbeeld indien jij bepaalde bezittingen wilt achterlaten voor een individu.

Met deze manier, mag er geen onenigheid ontstaan bij de opsplitsen van jouw eigendommen na je overlijden.

Een aktevervaardiger wordt vereist indien jij een testament wil doen creëren. De procedure begint vaak bij de zoeken voor één geschikte notaris via het web.

Op die wijze, mag jij erg gemakkelijk de kosten van aktevervaardigers vergelijken, maar tevens dat notarissen allemaal in jouw nabijheid staan.

Hierna maak jij een afspraak met de notaris uit jouw keuze om oriënterend afspraak. Gedurende dit gesprek bespreekt de notaris je wensen en eisen voor het wilsbeschikking, bijvoorbeeld de splitsing van de erfenis.

De jurist gaat daarna je wilsbeschikking opstellen, waarin rekening wordt gehouden met de wettelijke vereisten en jouw wensen.

Nadat het testament wordt uitgewerkt, zal de notaris het testament aan je voorleggen om te ondertekenen. Eenmaal getekend, is je testament opgeslagen door een notaris.

Het stappenplan is op dit moment afgerond, je testament is nu geldig en kan worden geïmplementeerd na jouw overlijden.

Bekijk op dit moment offertes van juristen bij je in de omgeving

Een enkele bedrijf starten – een exemplaar

Een notaris is nodig wanneer je een bedrijf wilt oprichten bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap.

Indien jij ’n eenmanszaak wilt starten heb je geen notaris vereist, behalve als jij bepaalde dingen wilt vastleggen, zoals huwelijkse voorwaarden als jij getrouwd zijt. Met voorwaarden bij huwelijk kan je zoals zekere zaken uitsluiting opdat indien je bedrijf mislukt zou worden, jouw echtgenoot geen (geldelijk) verantwoordelijk gesteld kan zijn en in debts blijven zitten.

Dit stappenplan start doorgaans met het zoeken voor een geschikte jurist via internet.

Je kunt dan erg eenvoudig prijzen vergelijken, maar ook bekijken of de notaris bij jouw bij het buurt zich bevindt.

Daarna maakt je ’n ontmoeting bij het jurist uit je voorkeur voor een een gesprek. Gedurende dit specifieke gesprek behandelt de notaris de wensen & eisen ten aanzien van de oprichting voor het bedrijf, waaronder de formatie van de rechtspersoon & de verdeling van aandelen.

Het jurist gaat daarna het statuten van het nieuwe bedrijf opstellen, waarbij rekening houdend zal rekening gehouden overeenkomstig het wettelijke vereisten & het wensen voor de oprichters. Na het statuten worden opgemaakt, zullen de grondleggers deze statuten tekenen bij de notaris. De jurist zal daarna het akte van oprichting, de statuten & mogelijke andere benodigde documenten indienen bij het KvK voor inschrijving.

Eenmaal geregistreerd in het KvK, wordt ’t onderneming officieel opgericht en ontstaat de rechtspersoonlijkheid & kan de voldoen aan de wettelijke plichten nakomen & handelen.

 

Hulp Nodig Met Oprichting Vennootschap?

Bekijk nu aanbiedingen van juristen in de buurt van u in het omgeving.

Aanduiding van Kosten van een notaris

Notarissen bieden een ruim aanbod aan diensten op diverse juridische gebieden.

Hierbeneden volgt ’n overzicht van sommige van de meest voorkomende diensten en ’n schatting van het bijbehorende tarieven.

Services op het gebied van onroerend goed

Leveringsakte: €500 – €1.500
Hypotheekakte: €400 – €1.200
Splitsingsakte: €1.000 – €2.500

Services voor gezinszaken

Erfstuk: €200 – €600

Contract van samenleving: €300 – €700

Voorwaarden voor huwelijk: €400 – €1.000

Partnerschapsvoorwaarden: €400 – €1.000

Echtscheidingsconvenant: €400 – €1.200

Diensten voor zakenmensen

Oprichten van een BV: €400 – €1.200

Statutenwijziging: €300 – €800

Overdracht van aandelen: €400 – €1.000

Houd er mee rekening houdend dat het bovengenoemde kosten enkel schattingen betreffen en kunnen variëren naargelang het complexiteit van het kwestie en het jurist die jij kiest.

Oprichting Vennootschap

Hoogste tien Populairste en Gevraagde Services Bij De Notaris

Overdrachtsakte

Voorbeeld: Jan en Marieke kopen een nieuw huis en schakelen een notaris in om een overdrachtsakte te maken, zodat de eigendomsoverdracht correct wordt geregistreerd.

Hypotheekakte

Voorbeeld: Peter en Els sluiten een hypotheek af voor hun droomwoning. De bank vereist dat een notaris de hypotheekakte opstelt & ondertekent.

Testament

Illustratie: Simon wil ervoor zorgen dat zijn bezittingen na zijn overlijden volgens zijn wensen worden opgedeeld. Hij gaat naar een notaris om een testament te maken.

Samenlevingscontract

Illustratie: Lara en Tom besluiten om samen te gaan wonen & hun willen financiële afspraken vastleggen. Ze laten een samenlevingscontract maken door een notaris.

Huwelijkse voorwaarden
Illustratie: Kim en Daan trouwen en willen hun financiën houden gescheiden. Ze vragen een notaris om huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Voorwaarden voor partnerschap

Voorbeeld: Lisa & Mark kiezen voor een officieel partnerschap & willen hun financiële situatie regelen. Ze schakelen een notaris in voor het opstellen van voorwaarden voor partnerschap.

Echtscheidingsconvenant

Illustratie: Na een huwelijk van 10 jaar besluiten Sandra & Paul om te scheiden. Ze gaan naar een notaris om een echtscheidingsconvenant op te stellen, waarin de verdeling van hun eigendommen wordt vastgelegd.

Oprichten van een BV

Voorbeeld: Pieter wil een bedrijf beginnen & kiest voor een besloten vennootschap (besloten vennootschap) als rechtsvorm. Hij schakelt een notaris in om de oprichtingsakte en statuten op te stellen.

Statutenwijziging

Illustratie: Het bestuur van een stichting wil de statuten wijzigen. Ze vragen een notaris om de wijzigingen uit te voeren en de nieuwe statuten vast te stellen.

Aandelenoverdracht

Voorbeeld: Jeroen verkoopt zijn aandelen in een bedrijf aan zijn handelspartner.
Een notaris zorgt voor de juiste overdracht van de aandelen en stelt de akte van overdracht van aandelen op.
Hulp Nodig Met Oprichting Vennootschap?

Tips voor het Kiezen van een Aktennotaris

 • Informeer bij vrienden om suggesties
 • Controleer tarieven en diensten van verschillende notarissen
 • Bekijk online commentaren en getuigenissen
 • Kies een notaris met vakbekwaamheid in het relevant rechtsgebied
 • Bezoek meerdere notarissen om een gevoel te krijgen voor hun professionaliteit

De 10 Veelgestelde Vragen bij de Notaris (FAQ)

Zijn kosten voor notarisdiensten wettelijk vastgesteld?
Ja, de notaristarieven zijn wettelijk vastgesteld.

Wat is het verschil tussen een notaris en een advocaat?
Een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is om akten op te maken en heeft een bredere juridische kennis. Een advocaat vertegenwoordigt partijen in processen en heeft een uitgebreide kennis van het recht.

Kan ik zonder notaris een testament opstellen?
Nee, een testament moet altijd worden opgesteld met behulp van een notaris.

Wat gebeurt er als ik geen testament heb?
Als je geen testament hebt, wordt je nalatenschap volgens de wettelijke regels verdeeld. Dit kan betekenen dat je bezittingen niet terechtkomen bij de personen die jij zou willen.

Hoe lang duurt het om een BV op te richten bij een notaris?
Het oprichten van een BV bij een notaris kan meestal binnen een paar dagen worden afgerond.

Is een samenlevingscontract verplicht?
Nee, een samenlevingscontract is niet verplicht, maar kan wel nuttig zijn om zaken vast te leggen.

Wat is het verschil tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk?
Een geregistreerd partnerschap en een huwelijk zijn beide wettelijke samenlevingsvormen, maar het geregistreerd partnerschap is ontstaan als alternatief voor het huwelijk voor gelijkgeslachtelijke stellen en heeft een wat progressievere uitstraling.

Kan ik een notariële akte in een andere taal laten opstellen?
Ja, het is mogelijk om een notariële akte in een andere taal te laten opstellen, maar er moet wel een vertaling worden toegevoegd.

Hoe kan ik mijn notaris wijzigen als ik niet tevreden ben met de dienstverlening?
Je kunt een klacht indienen bij de notaris zelf of bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Als je ontevreden blijft, kun je overstappen naar een andere notaris of op zoek gaan naar notarisdienstverlener.

Hoe lang bewaart een notaris mijn documenten?
Een notaris is verplicht om akten en documenten minimaal een periode van 20 jaar te bewaren.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over Oprichting Vennootschap?

Raadpleeg nu  een notaris en vergelijk nu aanbiedingen vanuit juristen in de buurt van jou bij de omgeving.

 

Conclusie over Oprichting Vennootschap

Notarissen zijn cruciale spelers in het Nederlandse rechtssysteem en bieden een diversiteit aan diensten op het gebied van vastgoed, huwelijk en zakelijke dienstverlening. Ze zorgen ervoor dat wettelijke contracten geldig en wettig zijn.

Door de meest gewenste en meest benodigde diensten te kennen, kun je goed snappen welke diensten je mogelijk nodig hebt en hoe je het optimale een notaris kunt kiezen.

Vergeet niet om prijzen en service te vergelijken, reviews op het internet te checken en advies van vertrouwde bronnen te verkrijgen. Ten slotte zijn de FAQ’s een goede hulp om je vragen te beantwoorden en je te helpen bij het bewegen door het notariële landschap.