Partij Ons ᐅ 14 BEWEZEN ZAKEN – Goedkope Notaris 2023

Vind de notariskantoren voor het meest betaalbare tarief bij u in de buurt.

Partij Ons

 

De Notaris Kan U Helpen Met:

 • Assistentie en informatie bij Partij Ons
 • Advies en begeleiding bij wettelijke documenten
 • Creëren en nakijken van aktes van hypotheek
 • Opmaken en valideren van overlijdensaktes
 • Creëren en nakijken van samenlevingscontracten
 • Uitvoeren en volbrengen van erfenissen
 • Assisteren bij belastingvragen.

Betaal niet te veel en zoek de goedkoopste notaris bij u in de buurt.

Partij Ons – Direct Advies

Klik hieronder en vind direct de meest betaalbare notaris bij u in de buurt:
Zoek Goedkoopste Notaris ➡️


Waarmee kan de notaris u assisteren?

Klik op een van de de onderwerpen hieronder waarmee u een notaris nodig heeft.

In een oogopslag bekijkt u notarissen bij u in de buurt én met het meest betaalbare tarief

Huis en Hypotheek

Hypotheek en Woning: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

Wat kost nu een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor gedetailleerde uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de optie om zonder verplichtingen uw postcode in te vullen.

Na het invoeren van uw postcode ziet u meteen een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het laagste tarief.

Persoon & Familiezaken: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

Partij Ons

Hoeveel kost een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor gedetailleerde uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de mogelijkheid om vrijblijvend uw postcode in te voeren.

Na het invullen van uw postcode ziet u direct een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het meest betaalbare tarief.

Stichting & Bedrijf Akten: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

notariskosten besparen

Wat zijn de tarieven van een Notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor uitgebreide uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de mogelijkheid om zonder verplichtingen uw postcode in te voeren.

Na het invullen van uw postcode ziet u direct een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het meest betaalbare tarief.

Wat eigenlijk betekent ’n notaris in verband met Partij Ons?

’n notaris betekent een jurist en ook openbaar ambtenaar, aangewezen via de overheid, welke bevoegd is eigenlijk voor het authentieke akten op te stellen in de gevallen waarbij de wet aan die persoon deze autoriteit verleent en ’n partij dit uit hem eist.

Notarissen zijn eigenlijk verplicht lid uit de Notariële Beroepsorganisatie. Ze staan binnen disciplinair toezicht van de Zalen van toezicht notariaat, beroepszaak bij het Amsterdamse Gerechtshof, en onder financieel controle van het Bureau Financieel Toezicht.

Daarnaast verschillende werkzaamheden dan die als notaris kunnen onder de regels van gedrag tellen.

Indien jij ooit betrokken bent geweest {geweest} bij de aanschaffen uit ’n huis, het starten {van|uit’n zaak of misschien de regelen van ’n erfenis, heb u waarschijnlijk reeds te maken gehad samen met een notaris. Notarissen zijn onmisbaar binnen het Nederlandse wetssysteem en vervullen ’n belangrijke rol binnen de waarborgen uit de legitimiteit uit essentiële juridische documenten.

Wat doet ’n juridisch specialist?

De regelgeving biedt de notaris de autoriteit verleend authentieke documenten te creëren, met name op het terrein uit:

Familierecht

Het opmaken van huwelijkse voorwaarden, scheidingsdocumenten en dergelijke.

Nalatenschapsrecht

Het samenstellen van wilsbeschikkingen, verklaringen uit nalatenschapsrecht, nalatenschapsovereenkomsten enz.). de onroerendezaakrecht (de opmaken uit akten van levering, hypotheekdocumenten, documenten binnen het kader uit een veiling enz.).

Ondernemingsrecht

Het samenstellen uit oprichtingsakten, wijzigingen in statuten, documenten van overdracht en ook uitgifte (uitgifte) uit aandelen, akten uit fusie en ook -splitsing en ook soortgelijke.

Verder zouden kunnen partijen deze juridisch specialist daarnaast verzoeken om diverse documenten voor hen in notariële vorm te creëren. Het gaat daarom over akten die partijen anders als onderhandse akten zouden opmaken (doorgaans meerdere soorten overeenkomsten).

Vergelijk tegenwoordig aanbiedingen uit juridisch specialisten in de buurt van je in de regio.

Testament opstellen – een model

Jij wilt één erfstuk opzetten voor de splitsing binnen je nalatenschap, bijvoorbeeld indien je bepaalde bezittingen wilt nalaten aan een persoon.

Met deze manier, kun daar geen conflict ontstaan met het opsplitsen van je bezittingen na je overlijden.

Een aktevervaardiger is nodig indien jij een testament wil doen opstellen. Het procedure begint meestal door de zoeken voor een geschikt notaris via het web.

Met deze manier, kun jij zeer gemakkelijk de prijzen van notarissen beoordelen, doch ook welke notarissen allemaal binnen jouw nabijheid zijn.

Vervolgens plan jij een enkele ontmoeting met een notaris uit jouw voorkeur om intake gesprek. Gedurende dat afspraak bespreekt de jurist jouw verlangens & eisen betreffende het testament, zoals het verdeling over het nalatenschap.

Een jurist gaat vervolgens het wilsbeschikking uitwerken, waarin rekeningen worden gehouden met het wettelijke vereiste & je wensen.

Nadat je testament is opgesteld, zal de notaris je testament aan jou aanbieden om ondertekening. Zodra getekend, is je wilsbeschikking bewaard bij de jurist.

Dit proces is nu voltooid, het testament is nu rechtsgeldig en mag zijn uitgevoerd bij je overlijden.

Bekijk op dit moment offertes voor juristen in je in het omgeving

Een enkele onderneming oprichten — ’n exemplaar

Een enkele jurist is nodig als jij een onderneming wil starten bijvoorbeeld ’n BV.

Indien je ’n eenmanszaak wil starten heeft je geen notaris nodig, behalve als jij zekere zaken wil regelen, zoals huwelijkse voorwaarden indien jij getrouwd zijt. Met huwelijkse voorwaarden kan je zoals zekere dingen uitsluiten zodat als je bedrijf failliet mocht gaan, jouw partner niet (geldelijk) aansprakelijk gehouden kan zijn & met debts blijven zitten.

Dit stappenplan begint meestal met ’t speuren voor een geschikte notaris via internet.

Jij kunt dan erg makkelijk prijzen bekijken, maar ook zien of het notaris bij jouw in de omgeving zit.

Hierna maakt jij ’n afspraak bij de notaris van je keuze voor een intakegesprek. Tijdens dit specifieke onderhoud bespreekt het jurist de wensen en eisen voor het start van ’t onderneming, zoals het vorm van de rechtspersoonlijkheid & de gewenste aandelenverdeling.

De notaris gaat vervolgens het statuten van het nieuw opgerichte bedrijf opmaken, waarin rekening wordt gehouden overeenkomstig de wettelijke voorschriften & de verlangens voor het oprichters. Na de statuten worden opgesteld, zullen het oprichters deze statuten ondertekenen met de notaris. Het jurist zal vervolgens het akte van oprichting, het reglementen & eventuele andere benodigde documenten indienen bij het Kamer van Koophandel voor inschrijving.

Zodra geregistreerd bij de KvK, is ’t onderneming formeel gesticht en bestaat het rechtspersoon en mag het aan het wettelijke plichten voldoen & zaken doen.

 

Hulp Nodig Met Partij Ons?

Bekijk nu aanbiedingen van notarissen in de buurt van u bij het omgeving.

Indicatie van Kosten van een notaris

Notarissen bieden ’n breed aanbod van diensten op verschillende juridische gebieden.

Hieronder volgt ’n overzicht voor enkele van het meest voorkomende services en ’n inschatting van het bijbehorende tarieven.

Services voor onroerend goed

Leveringsakte: €500 – €1.500
Hypotheekakte: €400 – €1.200
Splitsingsakte: €1.000 – €2.500

Services voor gezinszaken

Erfstuk: €200 – €600

Contract van samenleving: €300 – €700

Huwelijkse voorwaarden: €400 – €1.000

Partnerschapsvoorwaarden: €400 – €1.000

Echtscheidingsconvenant: €400 – €1.200

Diensten voor ondernemers

Oprichten van een BV: €400 – €1.200

Wijziging van statuten: €300 – €800

Aandelenoverdracht: €400 – €1.000

Hou daar mee rekening houdend dat de genoemde tarieven slechts schattingen betreffen en kunnen variëren naargelang het complexiteit van de zaak & de notaris dat jij kiest.

Partij Ons

Top 10 Meest populaire en Gevraagde Diensten Bij De Notaris

Leveringsakte

Illustratie: Jan en Marieke kopen een nieuw woning en schakelen een notaris in om een leveringsakte op te stellen, zodat de overdracht van eigendom juist wordt geregistreerd.

Hypotheekakte

Illustratie: Peter en Els sluiten een hypotheek af hun hun droomwoning. De bank vereist dat een notaris de hypotheekakte opstelt & ondertekent.

Testament

Illustratie: Simon wil ervoor zorgen dat zijn eigendommen na zijn overlijden volgens zijn wensen worden verdeeld. Hij gaat naar een notaris om een testament te maken.

Samenlevingscontract

Illustratie: Lara en Tom besluiten om samen te gaan wonen & willen hun financiële regelingen vastleggen. Ze laten een samenlevingscontract maken door een notaris.

Huwelijkse voorwaarden
Illustratie: Kim en Daan trouwen & willen hun geldzaken houden gescheiden. Ze vragen een notaris om echtelijke voorwaarden op te stellen.

Partnerschapsvoorwaarden

Voorbeeld: Lisa & Mark kiezen voor een officieel partnerschap & willen hun geldsituatie regelen. Ze schakelen een notaris in voor het opstellen van voorwaarden voor partnerschap.

Scheidingsconvenant

Illustratie: Na een huwelijk van 10 jaar besluiten Sandra & Paul om te scheiden. Ze gaan naar een notaris om een echtscheidingsconvenant te maken, waarin de verdeling van hun bezittingen wordt vastgelegd.

Oprichten van een BV

Voorbeeld: Pieter wil een bedrijf starten & kiest voor een besloten vennootschap (besloten vennootschap) als rechtsvorm. Hij schakelt een notaris in om de akte van oprichting en statuten te maken.

Statutenwijziging

Illustratie: Het bestuur van een stichting wil de statuten wijzigen. Ze vragen een notaris om de wijzigingen uit te voeren en de nieuwe statuten vast te stellen.

Overdracht van aandelen

Illustratie: Jeroen verkoopt zijn aandelen in een onderneming aan zijn handelspartner.
Een notaris zorgt voor de juiste overdracht van de aandelen & stelt de akte van overdracht van aandelen op.
Hulp Nodig Met Partij Ons?

Tips voor het Kiezen van een Notarisdienstverlener

 • Informeer bij deskundigen om advies
 • Onderzoek tarieven en offertes van verschillende notarissen
 • Raadpleeg online reviews en getuigenissen
 • Ga voor een notaris met kennis in het betreffende rechtsgebied
 • Bezoek meerdere notarissen om een inzicht te krijgen voor hun service

De 10 Veelgestelde Vragen bij de Notaris (FAQ)

Zijn notaristarieven wettelijk vastgesteld?
Absoluut, de notaristarieven zijn wettelijk vastgesteld.

Wat is het verschil tussen een notaris en een advocaat?
Een notaris is een officier van justitie die bevoegd is om testamenten op te maken en heeft een algemenere juridische kennis. Een advocaat pleit voor partijen in arbitrage en heeft een diepgaande kennis van het recht.

Kan ik zonder notaris een testament opstellen?
Dat is verboden, een testament moet altijd worden opgesteld met behulp van een notaris.

Wat gebeurt er als ik geen testament heb?
Als je geen testament hebt, wordt je nalatenschap volgens de erfeniswetgeving verdeeld. Dit kan betekenen dat je bezittingen niet terechtkomen bij de personen die jij zou willen.

Hoe lang duurt het om een BV op te richten bij een notaris?
Het oprichten van een BV bij een notaris kan meestal binnen een korte tijdspanne worden afgerond.

Is een samenlevingscontract verplicht?
Nee, een samenlevingscontract is niet verplicht, maar kan wel slim zijn om zaken vast te leggen.

Wat is het verschil tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk?
Een geregistreerd partnerschap en een huwelijk zijn beide wettelijke samenlevingsvormen, maar het geregistreerd partnerschap is ontstaan als alternatief voor het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht en heeft een enigszins uitstraling.

Kan ik een notariële akte in een andere taal laten opstellen?
Ja, het is mogelijk om een notariële akte in een andere taal te laten opstellen, maar er moet wel een vertaling worden toegevoegd.

Hoe kan ik mijn notaris wijzigen als ik niet tevreden ben met de dienstverlening?
Je kunt een klacht indienen bij de notaris zelf of bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Als je ontevreden blijft, kun je overstappen naar een andere notaris of gaan voor notarisdienstverlener.

Hoe lang bewaart een notaris mijn documenten?
Een notaris is verplicht om akten en documenten minimaal een periode van 20 jaar te bewaren.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over Partij Ons?

Raadpleeg nu  een notaris en Bekijk nu aanbiedingen vanuit juristen in de buurt van jou in het buurt.

 

Conclusie over Partij Ons

Notarissen zijn fundamentele spelers in het Nederlandse rechtssysteem en bieden een uitgebreid aanbod van diensten op het gebied van woningmarkt, erfenissen en ondernemerschap. Ze zorgen ervoor dat juridische documenten geldig en wettig zijn.

Door de beste tien en meest voorkomende diensten te kennen, kun je goed doorgronden welke diensten je kunt gebruiken en hoe je het perfecte een notaris kunt kiezen.

Vergeet niet om tarieven en diensten te vergelijken, feedback op internet te lezen en advies van vertrouwde bronnen te verkrijgen. Ten slotte zijn de FAQ’s een goede hulp om je vragen te beantwoorden en je te helpen bij het bewegen door het notariële landschap.