Tarief Statutenwijziging ᐅ 13 VREEMDE ZAKEN – Goedkope Notaris 2023

Zoek uit de notarispraktijken voor het voordeligste tarief bij u in de buurt.

Tarief Statutenwijziging

 

De Notaris Kan U Helpen Met:

 • Assistentie en informatie bij Tarief Statutenwijziging
 • Ondersteuning en advies over wettelijke aktes
 • Opstellen en controleren van hypotheekcontracten
 • Creëren en nakijken van testamenten
 • Vervaardigen en inspecteren van partnerschapsovereenkomsten
 • Verzorgen en afwikkelen van erfenissen
 • Begeleiden bij fiscale aangelegenheden.

Betaal niet overmatig en zoek de goedkopere notaris bij u in de buurt.

Tarief Statutenwijziging – Direct Advies

Klik hieronder en zoek onmiddellijk de voordeligste notaris bij u in de buurt:
Zoek Goedkoopste Notaris ➡️


Waarmee kan de notaris u assisteren?

Klik op een van de de onderwerpen hieronder waarvoor u een notaris nodig heeft.

In een oogopslag bekijkt u notarissen bij u in de buurt én met het meest betaalbare tarief

Huis en Hypotheek

Hypotheek en Woning: Meer Uitleg en Notaris Prijzen

Wat kost nu een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor volledige uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de mogelijkheid om vrijblijvend uw postcode in te vullen.

Na het opgeven van uw postcode ziet u onmiddellijk een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het voordeligste tarief.

Persoon & Familiezaken: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

Tarief Statutenwijziging

Hoeveel kost een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor gedetailleerde uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de kans om zonder verplichtingen uw postcode in te voeren.

Na het invullen van uw postcode ziet u onmiddellijk een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het voordeligste tarief.

Stichting & Bedrijf Akten: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

notariskosten besparen

Wat zijn de tarieven van een Notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor uitgebreide uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de optie om vrijblijvend uw postcode op te geven.

Na het invoeren van uw postcode ziet u meteen een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het voordeligste tarief.

Wat betekent een notaris in verband met Tarief Statutenwijziging?

’n notaris is een jurist en openbaar ambtenaar, aangewezen via het bestuur, welke bevoegd is om wettige documenten op te stellen binnen de situaties waarin de regelgeving aan hem of haar die bevoegdheid verleent en ook ’n partij dit uit die persoon eist.

Notarissen zijn genoodzaakt deel van deze Notariële Beroepsorganisatie. Ze zitten binnen tuchtrechtelijk toezicht uit de Kamers uit controle notariale praktijken, beroep bij het Gerechtshof Amsterdam, en onder financieel controle van het Bureau Financieel Toezicht.

Tevens diverse activiteiten dan dat als juridisch specialist kunnen onder deze gedragregels tellen.

Als u eens betrokken bent {geweest} bij het aanschaffen uit een woning, het oprichten {van|uit’n bedrijf of het regelen uit een nalatenschap, heeft jij waarschijnlijk al te maken gehad met een juridisch specialist. Notarissen zijn eigenlijk onmisbaar binnen de Nederlandse rechtssysteem en spelen ’n belangrijke functie in de waarborgen uit deze rechtsgeldigheid uit essentiële juridische documenten.

Wat eigenlijk doet een juridisch specialist?

De regelgeving heeft de juridisch specialist deze bevoegdheid gegeven wettige documenten op te maken, met name op terrein van:

Familierecht

Het samenstellen van voorwaarden voor het huwelijk, scheidingsdocumenten en dergelijke.

Erfrecht

Het opmaken van testamenten, uitspraken van nalatenschapsrecht, erfovereenkomsten en dergelijke). de onroerendezaakrecht (de opmaken uit documenten uit overdracht, hypotheekdocumenten, akten in de kader uit ’n veiling enz.).

Rechtspersonenrecht

Het samenstellen uit oprichtingsdocumenten, statutenwijzigingen, documenten van overdracht en ook emissie (uitgifte) uit aandeelhouderschap, akten van juridische fusie en -splitsing en ook soortgelijke.

Verder zouden kunnen groepen de notaris tevens vragen om verschillende documenten ten behoeve van hen binnen notariële vorm op te maken. De betreft daarbij over akten welke partijen verder zoals onderhandse documenten zouden kunnen opmaken (doorgaans verschillende soorten contracten).

Vergelijk nu offertes uit juridisch specialisten bij je in de buurt.

Testament samenstellen – één model

Je wil één testament opstellen voor jouw splitsing van jouw nalatenschap, als voorbeeld als je specifieke eigendommen wil achterlaten voor een mens.

Met deze manier, kun er niet conflict ontstaan met de verdelen binnen je eigendommen na jouw overlijden.

Een notaris wordt nodig indien jij een testament wil doen samenstellen. Het procedure begint normaliter door de zoeken naar één geschikte notaris door internet.

Met die wijze, kan jij heel makkelijk de kosten binnen aktevervaardigers vergelijken, doch tevens dat aktevervaardigers allemaal binnen jouw nabijheid zitten.

Hierna maak jij een enkele ontmoeting bij een jurist van jouw keuze voor een afspraak. Gedurende dit gesprek overlegt de notaris je wensen en eisen voor je testament, bijvoorbeeld het splitsing over het nalatenschap.

De jurist gaat vervolgens het wilsbeschikking uitwerken, waarbij rekeningen worden bewaard met het juridische vereisten en jouw verlangens.

Zodra het testament wordt opgesteld, gaat de notaris je wilsbeschikking aan jou aanbieden om ondertekening. Zodra getekend, is het wilsbeschikking opgeslagen bij een jurist.

Dit stappenplan ligt nu voltooid, je wilsbeschikking wordt dan geldig & mag zijn geïmplementeerd bij je dood.

Vergelijk op dit moment offertes voor juristen in je in het buurt

Een onderneming starten – ’n voorbeeld

Een jurist wordt vereist als je ’n bedrijf wil oprichten bijvoorbeeld ’n BV.

Als je een eenmanszaak wil oprichten heeft jij geen notaris vereist, tenzij je bepaalde zaken wil vastleggen, zoals huwelijkse voorwaarden als jij gehuwd bent. Met voorwaarden bij huwelijk kan je bijvoorbeeld zekere zaken uitsluiten zodat indien je bedrijf failliet zou worden, je echtgenoot geen (geldelijk) aansprakelijk gehouden kan zijn en met debts achterblijven zit.

Dit proces begint doorgaans met ’t zoeken naar ’n gepaste notaris door het web.

Je kunt dan erg makkelijk tarieven bekijken, doch ook zien of het notaris bij je bij de buurt zich bevindt.

Vervolgens maak je een afspraak bij de jurist uit jouw voorkeur voor een gesprek. Gedurende dit specifieke gesprek behandelt de jurist de wensen & eisen voor het oprichting voor het bedrijf, zoals de vorm van de rechtspersoonlijkheid & de gewenste aandelenverdeling.

De jurist gaat vervolgens de reglementen van de nieuw opgerichte onderneming opmaken, waarbij rekening zal rekening gehouden overeenkomstig het wettelijke vereisten en de wensen voor het oprichters. Na de statuten zijn opgesteld, gaan de grondleggers deze statuten ondertekenen met de jurist. De jurist gaat vervolgens het oprichtingsakte, de reglementen & eventuele andere benodigde documenten versturen bij het KvK voor registratie.

Eenmaal ingeschreven in de KvK, wordt het onderneming officieel opgericht en bestaat het rechtspersoon en mag het aan het legale plichten voldoen en handelen.

 

Hulp Nodig Met Tarief Statutenwijziging?

Vergelijk nú offertes vanuit juristen in de buurt van jou bij de omgeving.

Indicatie van Notariskosten

Notarissen bieden een ruim aanbod van services binnen diverse juridische gebieden.

Hieronder volgt ’n overzicht voor sommige uit de meest gevraagde services & een schatting van het bijbehorende tarieven.

Services voor onroerend goed

Leveringsakte: €500 – €1.500
Hypotheekakte: €400 – €1.200
Akte van splitsing: €1.000 – €2.500

Services op het gebied van familiezaken

Testament: €200 – €600

Contract van samenleving: €300 – €700

Huwelijkse voorwaarden: €400 – €1.000

Partnerschapsvoorwaarden: €400 – €1.000

Echtscheidingsconvenant: €400 – €1.200

Services voor ondernemers

Starten van een BV: €400 – €1.200

Statutenwijziging: €300 – €800

Overdracht van aandelen: €400 – €1.000

Hou er rekening rekening houdend dat het genoemde tarieven enkel inschattingen betreffen en mag veranderen naargelang de complexiteit voor de kwestie & de notaris dat jij kiest.

Tarief Statutenwijziging

Hoogste tien Meest populaire & Meest Gevraagde Diensten Bij De Notaris

Overdrachtsakte

Voorbeeld: Jan & Marieke kopen een nieuw huis & schakelen een notaris in om een overdrachtsakte op te stellen, zodat de eigendomsoverdracht juist wordt vastgelegd.

Hypotheekakte

Voorbeeld: Peter & Els sluiten een hypotheek af hun voor droomhuis. De bank vereist dat een notaris de hypotheekakte opstelt & tekent.

Testament

Voorbeeld: Simon wil ervoor zorgen dat zijn eigendommen na zijn overlijden volgens zijn wensen worden verdeeld. Hij gaat naar een notaris om een testament op te stellen.

Samenlevingscontract

Illustratie: Lara en Tom besluiten om samen te gaan wonen en hun hun financiële regelingen vastleggen. Ze laten een samenlevingscontract opstellen door een notaris.

Echtelijke voorwaarden
Illustratie: Kim & Daan trouwen & willen hun geldzaken houden gescheiden. Ze vragen een notaris om echtelijke voorwaarden op te stellen.

Voorwaarden voor partnerschap

Illustratie: Lisa en Mark kiezen voor een officieel partnerschap & willen hun financiële situatie regelen. Ze schakelen een notaris in voor het opstellen van voorwaarden voor partnerschap.

Echtscheidingsconvenant

Illustratie: Na een huwelijk van tien jaar besluiten Sandra & Paul om te scheiden. Ze gaan naar een notaris om een echtscheidingsconvenant op te stellen, waarin de verdeling van hun eigendommen wordt vastgelegd.

Oprichten van een BV

Illustratie: Pieter wil een bedrijf starten en kiest voor een BV (BV) als rechtsvorm. Hij schakelt een notaris in om de oprichtingsakte en statuten te maken.

Statutenwijziging

Illustratie: Het bestuur van een stichting wil de statuten wijzigen. Ze vragen een notaris om de wijzigingen door te voeren & de nieuwe statuten vast te leggen.

Aandelenoverdracht

Voorbeeld: Jeroen verkoopt hun aandelen in een onderneming aan zijn handelspartner.
Een notaris zorgt voor de juiste overdracht van de aandelen & stelt de akte van aandelenoverdracht op.
Hulp Nodig Met Tarief Statutenwijziging?

Tips voor het Kiezen van een Notarisdienstverlener

 • Vraag familie om suggesties
 • Onderzoek tarieven en diensten van verschillende notarissen
 • Controleer online commentaren en getuigenissen
 • Beslis een notaris met expertise in het specifieke rechtsgebied
 • Plan een gesprek in met meerdere notarissen om een inzicht te krijgen voor hun persoonlijkheid

De 10 Veelgestelde Vragen bij de Notariskantoor (FAQ)

Zijn notaristarieven wettelijk vastgesteld?
Inderdaad, de kosten voor notarisdiensten worden wettelijk vastgesteld.

Wat is het onderscheid tussen een notaris en een advocaat?
Een notaris is een officier van justitie die bevoegd is om akten op te maken en heeft een uitgebreidere juridische kennis. Een advocaat treedt op voor partijen in rechtsgeschillen en heeft een uitgebreide kennis van het recht.

Kan ik zonder notaris een testament opstellen?
Dat kan niet, een testament moet altijd worden opgesteld met behulp van een notaris.

Wat gebeurt er als ik geen testament heb?
Als je geen testament hebt, wordt je nalatenschap volgens de wettelijke regels verdeeld. Dit kan betekenen dat je bezittingen niet terechtkomen bij de personen die jij zou willen.

Hoe lang duurt het om een BV op te richten bij een notaris?
Het oprichten van een BV bij een notaris kan meestal binnen 5 werkdagen worden afgerond.

Is een samenlevingscontract verplicht?
Nee, een samenlevingscontract is niet verplicht, maar kan wel nuttig zijn om zaken vast te leggen.

Wat is het verschil tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk?
Een geregistreerd partnerschap en een huwelijk zijn beide wettelijke samenlevingsvormen, maar het geregistreerd partnerschap is ontstaan als alternatief voor het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht en heeft een wat uitstraling.

Kan ik een notariële akte in een andere taal laten opstellen?
Ja, het is mogelijk om een notariële akte in een andere taal te laten opstellen, maar er moet wel een vertaling worden toegevoegd.

Hoe kan ik mijn notaris wijzigen als ik niet tevreden ben met de dienstverlening?
Je kunt een klacht indienen bij de notaris zelf of bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Als je ontevreden blijft, kun je overstappen naar een andere notaris of gaan voor notarisdienstverlener.

Hoe lang bewaart een notaris mijn documenten?
Een notaris is verplicht om akten en documenten minimaal 20 jaar te bewaren.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over Tarief Statutenwijziging?

Raadpleeg nu  een notaris en Bekijk nú offertes van juristen in de buurt van jou in het buurt.

 

Conclusie over Tarief Statutenwijziging

Notarissen zijn belangrijke spelers in het Nederlandse rechtssysteem en bieden een breed scala aan diensten op het gebied van eigendommen, familiezaken en bedrijfsvoering. Ze zorgen ervoor dat officiële papieren geldig en rechtsgeldig zijn.

Door de top 10 en meest benodigde diensten te kennen, kun je meer te weten komen over welke diensten je eventueel zou willen afnemen en hoe je het beste een notaris kunt kiezen.

Vergeet niet om kosten en werkzaamheden te vergelijken, online beoordelingen te controleren en aanbevelingen van vrienden en familie te vragen. Ten slotte zijn de FAQ’s een praktische gids om je vragen te beantwoorden en je te helpen bij het navigeren door het notariële landschap.