Wat Is En Wat Doet Een Notaris ᐅ 3 MAKKELIJKE ZAKEN – Goedkope Notaris 2023

Ontdek de notarisdienstverleners voor het betaalbaarste tarief bij u in de buurt.

Wat Is En Wat Doet Een Notaris

 

De Notaris Kan U Helpen Met:

 • Assistentie en informatie bij Wat Is En Wat Doet Een Notaris
 • Ondersteuning en advies over wettelijke aktes
 • Opzetten en verifiëren van aktes van hypotheek
 • Formuleren en valideren van testamenten
 • Opmaken en valideren van partnerschapsovereenkomsten
 • Verzorgen en afwikkelen van overervingen
 • Adviseren over belastingzaken.

Betaal niet teveel en zoek de economische notaris bij u in de buurt.

Wat Is En Wat Doet Een Notaris – Direct Advies

Klik hieronder en zoek direct de meest betaalbare notaris bij u in de buurt:
Zoek Goedkoopste Notaris ➡️


Waarmee kan de notaris u assisteren?

Klik op één van de onderwerpen hieronder waarmee u een notaris nodig heeft.

In een oogopslag bekijkt u notarissen bij u in de buurt én met het meest betaalbare tarief

Huis en Hypotheek

Woning en Hypotheek: Meer Uitleg en Notaris Prijzen

Wat kost nu een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor uitgebreide uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de mogelijkheid om zonder verplichtingen uw postcode in te voeren.

Na het invoeren van uw postcode ziet u direct een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het laagste tarief.

Persoon & Familiezaken: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

Wat Is En Wat Doet Een Notaris

Hoeveel kost een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor uitgebreide uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de mogelijkheid om zonder verplichtingen uw postcode op te geven.

Na het invoeren van uw postcode ziet u onmiddellijk een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het meest betaalbare tarief.

Stichting & Bedrijf Akten: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

notariskosten besparen

Wat zijn de tarieven van een Notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor gedetailleerde uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de optie om zonder verplichtingen uw postcode in te vullen.

Na het invoeren van uw postcode ziet u meteen een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het laagste tarief.

Wat eigenlijk betekent een juridisch specialist in verband met Wat Is En Wat Doet Een Notaris?

’n notaris betekent een rechtsgeleerde en ook openbaar ambtenaar, benoemd door de overheid, welke gerechtigd is om authentieke documenten te verlijden in de gevallen waarbij de wet aan hem of haar die bevoegdheid toekent en ook ’n groep dat van hem wenst.

Juridisch specialisten zijn eigenlijk verplicht lid van deze Notariële Beroepsorganisatie. Zij staan binnen disciplinair toezicht van de Kamers van toezicht notariale praktijken, beroep bij het Gerechtshof Amsterdam, en ook onder geldelijk controle van de Financieel Toezicht Bureau.

Ook verschillende activiteiten vervolgens dat als notaris kunnen onder deze regels van gedrag vallen.

Wanneer jij ooit betrokken bent {geweest} bij het kopen uit ’n huis, het oprichten {van|uit’n zaak of misschien het organiseren van een nalatenschap, heb je verondersteld reeds ervaring opgedaan met ’n notaris. Juridisch specialisten zijn eigenlijk onmisbaar in het Hollandse rechtssysteem en ook vervullen ’n cruciale functie binnen het waarborgen van de legitimiteit uit essentiële rechtelijke documenten.

Wat doet een juridisch specialist?

De wet heeft de juridisch specialist deze bevoegdheid gegeven wettige akten op te maken, met name op gebied uit:

Personen- en familierecht

Het opmaken uit voorwaarden voor het huwelijk, scheidingsdocumenten en meer.

Erfrecht

Het opmaken van testamenten, uitspraken uit erfrecht, nalatenschapsovereenkomsten enz.). de vastgoedrecht (het opmaken van documenten uit overdracht, hypotheekakten, documenten binnen het kader uit ’n veiling en dergelijke).

Rechtspersonenrecht

Het opmaken van oprichtingsakten, statutenwijzigingen, documenten van overdracht en uitgifte (uitgifte) uit aandeelhouderschap, akten uit juridische fusie en opsplitsing en ook soortgelijke.

Bovendien zouden kunnen partijen de notaris ook verzoeken om verschillende documenten voor hun in wettelijke format op te maken. Het betreft daarom om akten welke partijen verder als onderhandse documenten zouden samenstellen (vaak diverse typen contracten).

Vergelijk momenteel offertes van juridisch specialisten bij je in de regio.

Erfstuk samenstellen – één voorbeeld

Je wilt een erfstuk opstellen om de splitsing binnen jouw erfenis, als voorbeeld als je bepaalde bezittingen wil nalaten voor een mens.

Met deze manier, kan daar geen onenigheid voortkomen met het verdelen van je bezittingen nadat je overlijden.

Een notaris is nodig wanneer je één erfstuk wil doen opzetten. De procedure start meestal met de zoeken voor een geschikt aktevervaardiger via internet.

Met deze manier, kun jij zeer eenvoudig de prijzen binnen notarissen beoordelen, doch ook dat aktevervaardigers allemaal binnen jouw omgeving zijn.

Hierna maak je een enkele ontmoeting bij de jurist van je voorkeur voor oriënterend gesprek. Tijdens dat afspraak overlegt een jurist je wensen & vereisten voor je testament, zoals het splitsing over het nalatenschap.

De notaris gaat daarna het wilsbeschikking uitwerken, waarin rekening worden bewaard met het juridische vereiste & je verlangens.

Nadat je wilsbeschikking wordt opgesteld, zal de jurist je testament aan je voorleggen om ondertekening. Eenmaal getekend, is je wilsbeschikking opgeslagen bij de jurist.

Dit stappenplan is nu voltooid, je wilsbeschikking wordt dan rechtsgeldig & mag zijn uitgevoerd bij je overlijden.

Vergelijk nu aanbiedingen voor notarissen in u in de omgeving

Een enkele onderneming starten — een voorbeeld

Een enkele notaris wordt vereist als je een onderneming wil oprichten bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap.

Indien je een eenmanszaak wilt starten heeft jij geen notaris nodig, tenzij jij zekere zaken wil regelen, waaronder voorwaarden bij huwelijk als je getrouwd bent. Bij voorwaarden bij huwelijk kan je bijvoorbeeld zekere zaken uitsluiting opdat als je onderneming mislukt zou gaan, jouw echtgenoot niet (financieel) aansprakelijk gehouden kan zijn en in debts blijven zit.

Dit stappenplan start doorgaans met het zoeken naar een geschikte jurist via het web.

Jij kunt dan erg eenvoudig prijzen bekijken, doch tevens zien of de notaris bij je in de buurt zit.

Hierna maakt jij een afspraak bij de notaris van jouw voorkeur voor intake intakegesprek. Gedurende dit gesprek behandelt het jurist de gewenste verlangens en vereisten ten aanzien van het oprichting voor het bedrijf, waaronder de formatie voor de rechtspersoonlijkheid & de gewenste verdeling van aandelen.

De jurist gaat vervolgens het reglementen van het nieuwe bedrijf opstellen, waarbij rekening wordt rekening gehouden overeenkomstig het wettelijke vereisten en het wensen voor de grondleggers. Na het reglementen zijn opgesteld, gaan de grondleggers deze tekenen bij de notaris. De notaris zal daarna de akte van oprichting, de statuten & mogelijke verdere benodigde documenten versturen bij de KvK voor registratie.

Zodra ingeschreven bij het KvK, is ’t onderneming officieel opgericht & bestaat het rechtspersoon en kan het voldoen aan het legale plichten nakomen & handelen.

 

Hulp Nodig Met Wat Is En Wat Doet Een Notaris?

Vergelijk nú aanbiedingen van notarissen bij jou bij de omgeving.

Indicatie voor Kosten van een notaris

Notarissen leveren een ruim aanbod van services binnen verschillende rechtsgebieden.

Hieronder vind je ’n opsomming voor enkele uit het meestal voorkomende diensten & ’n schatting voor het gerelateerde tarieven.

Diensten voor vastgoed

Leveringsakte: €500 – €1.500
Akte van hypotheek: €400 – €1.200
Akte van splitsing: €1.000 – €2.500

Diensten op het gebied van familiezaken

Erfstuk: €200 – €600

Contract van samenleving: €300 – €700

Voorwaarden voor huwelijk: €400 – €1.000

Partnerschapsvoorwaarden: €400 – €1.000

Echtscheidingsconvenant: €400 – €1.200

Services op het gebied van zakenmensen

Oprichten van een BV: €400 – €1.200

Statutenwijziging: €300 – €800

Overdracht van aandelen: €400 – €1.000

Hou er mee rekening houdend dat de bovengenoemde tarieven slechts inschattingen zijn en kunnen veranderen naargelang het complexiteit van de zaak & het jurist dat jij selecteert.

Wat Is En Wat Doet Een Notaris

Top tien Populairste & Meest Gevraagde Services Bij De Notaris

Overdrachtsakte

Illustratie: Jan en Marieke kopen een nieuw huis en schakelen een notaris in om een overdrachtsakte te maken, zodat de overdracht van eigendom juist wordt vastgelegd.

Hypotheekakte

Illustratie: Peter en Els sluiten een hypotheek af hun hun droomhuis. De bank vereist dat een notaris de hypotheekakte opstelt & ondertekent.

Testament

Illustratie: Simon wil ervoor zorgen dat zijn eigendommen na zijn dood volgens zijn wensen worden verdeeld. Hij gaat naar een notaris om een testament op te stellen.

Samenlevingscontract

Voorbeeld: Lara en Tom besluiten om samen te gaan wonen & willen hun financiële afspraken vastleggen. Ze laten een samenlevingscontract opstellen door een notaris.

Echtelijke voorwaarden
Voorbeeld: Kim en Daan trouwen en willen hun geldzaken houden houden. Ze vragen een notaris om echtelijke voorwaarden op te stellen.

Partnerschapsvoorwaarden

Illustratie: Lisa en Mark kiezen voor een geregistreerd partnerschap & willen hun financiële situatie regelen. Ze schakelen een notaris in voor het opstellen van voorwaarden voor partnerschap.

Scheidingsconvenant

Voorbeeld: Na een huwelijk van 10 jaar besluiten Sandra en Paul om te scheiden. Ze gaan naar een notaris om een echtscheidingsconvenant op te stellen, waarin de verdeling van hun bezittingen wordt vastgelegd.

Oprichten van een BV

Voorbeeld: Pieter wil een bedrijf starten en kiest voor een BV (besloten vennootschap) als rechtsvorm. Hij schakelt een notaris in om de oprichtingsakte en statuten te maken.

Statutenwijziging

Voorbeeld: Het bestuur van een stichting wil de statuten wijzigen. Ze vragen een notaris om de wijzigingen uit te voeren en de nieuwe statuten vast te leggen.

Aandelenoverdracht

Illustratie: Jeroen verkoopt hun aandelen in een bedrijf aan zijn handelspartner.
Een notaris zorgt voor de juiste overdracht van de aandelen en stelt de akte van overdracht van aandelen op.
Hulp Nodig Met Wat Is En Wat Doet Een Notaris?

Tips voor het Kiezen van een Aktennotaris

 • Win advies in van kennissen om aanbevelingen
 • Controleer tarieven en aanpak van verschillende notarissen
 • Bekijk online testimonials en klanttevredenheid
 • Kies een notaris met kennis in het gewenste rechtsgebied
 • Plan een gesprek in met meerdere notarissen om een waardering te krijgen voor hun professionaliteit

De 10 Veelgestelde Vragen bij de Notarisdienstverlener (FAQ)

Zijn kosten voor notarisdiensten wettelijk vastgesteld?
Inderdaad, de tarieven van een notariskantoor worden wettelijk vastgesteld.

Wat is het onderscheid tussen een notaris en een advocaat?
Een notaris is een officier van justitie die bevoegd is om samenlevingscontracten op te maken en heeft een algemenere juridische kennis. Een advocaat treedt op voor partijen in gerechtelijke procedures en heeft een uitgebreide kennis van het recht.

Kan ik zonder notaris een testament opstellen?
Dat is verboden, een testament moet altijd worden opgesteld met behulp van een notaris.

Wat gebeurt er als ik geen testament heb?
Als je geen testament hebt, wordt je nalatenschap volgens de erfeniswetgeving verdeeld. Dit kan betekenen dat je bezittingen niet terechtkomen bij de personen die jij zou willen.

Hoe lang duurt het om een BV op te richten bij een notaris?
Het oprichten van een BV bij een notaris kan meestal binnen een week worden afgerond.

Is een samenlevingscontract verplicht?
Nee, een samenlevingscontract is niet verplicht, maar kan wel raadzaam zijn om zaken vast te leggen.

Wat is het verschil tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk?
Een geregistreerd partnerschap en een huwelijk zijn beide wettelijke samenlevingsvormen, maar het geregistreerd partnerschap is ontstaan als alternatief voor het huwelijk voor homoseksuele stellen en heeft een wat meer moderne uitstraling.

Kan ik een notariële akte in een andere taal laten opstellen?
Ja, het is mogelijk om een notariële akte in een andere taal te laten opstellen, maar er moet wel een vertaling worden toegevoegd.

Hoe kan ik mijn notaris wijzigen als ik niet tevreden ben met de dienstverlening?
Je kunt een klacht indienen bij de notaris zelf of bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Als je ontevreden blijft, kun je overstappen naar een andere notaris of kiezen voor notarisdienstverlener.

Hoe lang bewaart een notaris mijn documenten?
Een notaris is verplicht om akten en documenten minimaal twintig jaar te bewaren.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over Wat Is En Wat Doet Een Notaris?

Raadpleeg nu  een notaris en vergelijk nú offertes vanuit notarissen bij jou bij het buurt.

 

Conclusie over Wat Is En Wat Doet Een Notaris

Notarissen zijn belangrijke spelers in het Nederlandse rechtssysteem en bieden een breed scala aan diensten op het gebied van eigendommen, familiezaken en bedrijfsvoering. Ze zorgen ervoor dat juridische documenten geldig en geoorloofd zijn.

Door de meest gewenste en meest aangevraagde diensten te kennen, kun je meer inzicht krijgen in welke diensten je eventueel zou willen afnemen en hoe je het meest geschikte een notaris kunt kiezen.

Vergeet niet om kosten en werkzaamheden te vergelijken, feedback op internet te lezen en referenties van bekenden te vragen. Ten slotte zijn de FAQ’s een nuttige informatiebron om je vragen te beantwoorden en je te helpen bij het afleggen door het notariële landschap.