Wie Is De Notaris ᐅ 4 BEWEZEN FEITEN – Goedkope Notaris 2023

Vind de notarisbureaus voor het goedkoopste tarief bij u in de buurt.

Wie Is De Notaris

 

De Notaris Kan U Helpen Met:

 • Hulp en informatie over Wie Is De Notaris
 • Assistentie en informatie bij juridische aktes
 • Vervaardigen en inspecteren van aktes van hypotheek
 • Vervaardigen en inspecteren van nalatenschapsovereenkomsten
 • Opstellen en controleren van samenwoonaktes
 • Verrichten en afhandelen van erfgoed
 • Ondersteunen bij fiscale kwesties.

Betaal niet ongewenst teveel en zoek de meest voordelige notaris bij u in de buurt.

Wie Is De Notaris – Direct Advies

Klik hieronder en zoek onmiddellijk de meest betaalbare notaris bij u in de buurt:
Zoek Goedkoopste Notaris ➡️


Waarmee kan de notaris u assisteren?

Klik op één van de onderwerpen hieronder waarmee u een notaris nodig heeft.

In een oogopslag bekijkt u notarissen bij u in de buurt én met het meest betaalbare tarief

Huis en Hypotheek

Woning en Hypotheek: Meer Uitleg en Notaris Prijzen

Wat kost nu een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor volledige uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de optie om zonder verplichtingen uw postcode in te voeren.

Na het invoeren van uw postcode ziet u onmiddellijk een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het voordeligste tarief.

Persoon & Familiezaken: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

Wie Is De Notaris

Hoeveel kost een notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor uitgebreide uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de optie om vrijblijvend uw postcode op te geven.

Na het opgeven van uw postcode ziet u onmiddellijk een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het meest betaalbare tarief.

Stichting & Bedrijf Akten: Meer Uitleg en Notaris Tarieven

notariskosten besparen

Wat zijn de tarieven van een Notaris?

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze voor gedetailleerde uitleg over dit onderwerp.

U krijgt dan ook de mogelijkheid om zonder verplichtingen uw postcode in te voeren.

Na het invullen van uw postcode ziet u direct een overzicht van notarissen bij u in de buurt voor de betreffende dienst met het voordeligste tarief.

Wat is ’n notaris in verband met Wie Is De Notaris?

’n notaris betekent ’n rechtsgeleerde en ook openbaar ambtenaar, benoemd door het bestuur, die gekwalificeerd is om wettige akten op te stellen in de gevallen waarin de regelgeving aan die persoon deze autoriteit verleent en ook een partij dat uit hem verlangt.

Notarissen zijn verplicht deel uit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Zij zitten onder disciplinair controle uit de Kamers van controle notariaat, beroep bij de Gerechtshof Amsterdam, en binnen geldelijk controle van de Bureau Financieel Toezicht.

Daarnaast verschillende activiteiten dan die als juridisch specialist zouden onder de gedragregels tellen.

Wanneer u eens betrokken bent {geweest} bij de kopen uit een huis, de starten {van|uit’n bedrijf of misschien het organiseren uit een erfenis, heb jij waarschijnlijk reeds ervaring opgedaan samen met ’n notaris. Juridisch specialisten zijn onmisbaar in het Hollandse rechtssysteem en ook spelen een cruciale functie in de garanderen uit deze legitimiteit van essentiële rechtelijke documenten.

Wat precies verricht ’n notaris?

Deze regelgeving heeft deze notaris de bevoegdheid verleend wettige akten te creëren, voornamelijk op gebied uit:

Familierecht

Het samenstellen van voorwaarden voor het huwelijk, echtscheidingsakten en meer.

Erfrecht

Het samenstellen van testamenten, verklaringen van nalatenschapsrecht, nalatenschapsovereenkomsten en meer). de vastgoedrecht (het opmaken van akten uit levering, hypotheekdocumenten, documenten binnen de kader van ’n veiling enz.).

Rechtspersonenrecht

Het samenstellen van oprichtingsdocumenten, statutenwijzigingen, akten van transfer en ook emissie (emissie) van aandelen, akten uit fusie en -splitsing en ook soortgelijke.

Daarnaast zouden kunnen partijen deze juridisch specialist tevens verzoeken om andere documenten voor hen in wettelijke vorm op te maken. De betreft daarbij over akten die groepen anders als onderhandse akten zouden kunnen samenstellen (doorgaans verschillende typen overeenkomsten).

Onderzoek tegenwoordig offertes uit notarissen in de buurt van je in jouw regio.

Testament opzetten – een model

Jij wil een erfstuk opstellen voor de splitsing binnen je erfenis, bijvoorbeeld als je specifieke eigendommen wil achterlaten aan één persoon.

Met deze manier, kun daar niet ruzie voortkomen met de opsplitsen binnen je bezittingen nadat je dood.

Een aktevervaardiger wordt nodig als jij een testament wil doen creëren. Het procedure start vaak met de zoeken voor één geschikt aktevervaardiger via het web.

Met die manier, mag je heel eenvoudig de kosten van aktevervaardigers vergelijken, doch tevens welke notarissen alles in je buurt zijn.

Vervolgens plan je een enkele ontmoeting met de jurist van je voorkeur voor oriënterend afspraak. Gedurende dit afspraak bespreekt de notaris je wensen & eisen betreffende het testament, zoals de verdeling van de erfenis.

De jurist gaat daarna het testament opstellen, waarbij rekeningen worden bewaard in de juridische vereisten & jouw verlangens.

Zodra het wilsbeschikking is uitgewerkt, zal de notaris het testament voor jou aanbieden om ondertekening. Eenmaal ondertekend, wordt het testament bewaard door een notaris.

Dit stappenplan ligt nu voltooid, je wilsbeschikking wordt nu rechtsgeldig & kan zijn uitgevoerd na jouw dood.

Bekijk op dit moment offertes voor notarissen bij u in de buurt

Een enkele onderneming starten — een voorbeeld

Een notaris is nodig wanneer jij een bedrijf wilt oprichten zoals ’n BV.

Indien jij ’n zelfstandige onderneming wil oprichten heeft je niet jurist nodig, behalve als jij zekere dingen wilt vastleggen, zoals voorwaarden bij huwelijk indien je gehuwd zijt. Bij huwelijkse voorwaarden mag jij bijvoorbeeld zekere zaken uitsluiten zodat indien je onderneming mislukt mocht gaan, jouw partner geen (geldelijk) verantwoordelijk gehouden mag worden & met schulden blijven zitten.

Het stappenplan start meestal bij ’t zoeken naar een geschikte jurist door internet.

Je kunt daarna heel eenvoudig tarieven bekijken, maar tevens bekijken indien de jurist in jouw bij de omgeving zich bevindt.

Hierna maakt je ’n afspraak bij de notaris van je voorkeur voor intake intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de jurist de wensen en vereisten ten aanzien van het oprichting voor het bedrijf, zoals de vorm voor de rechtspersoonlijkheid & de aandelenverdeling.

De jurist zal daarna het reglementen voor de nieuw opgerichte bedrijf opmaken, waarin rekening wordt rekening gehouden overeenkomstig het legale voorschriften & de wensen voor de oprichters. Nadat de reglementen zijn opgemaakt, gaan de grondleggers deze statuten tekenen met de jurist. De jurist gaat daarna de oprichtingsakte, de statuten & eventuele verdere benodigde documenten indienen bij de KvK voor registratie.

Eenmaal geregistreerd bij het Kamer van Koophandel, wordt het bedrijf formeel opgericht & bestaat het rechtspersoon en kan het aan het wettelijke verplichtingen voldoen & zaken doen.

 

Hulp Nodig Met Wie Is De Notaris?

Vergelijk nú offertes vanuit juristen bij jou bij het omgeving.

Indicatie van Notariskosten

Notarissen bieden ’n breed aanbod van diensten binnen diverse juridische gebieden.

Hieronder vind je ’n opsomming van sommige uit de meestal voorkomende diensten & een inschatting van het gerelateerde kosten.

Diensten op het gebied van onroerend goed

Akte van levering: €500 – €1.500
Hypotheekakte: €400 – €1.200
Akte van splitsing: €1.000 – €2.500

Services op het gebied van gezinszaken

Erfstuk: €200 – €600

Samenlevingscontract: €300 – €700

Voorwaarden voor huwelijk: €400 – €1.000

Voorwaarden voor partnerschap: €400 – €1.000

Echtscheidingsconvenant: €400 – €1.200

Services op het gebied van zakenmensen

Oprichten van een BV: €400 – €1.200

Statutenwijziging: €300 – €800

Aandelenoverdracht: €400 – €1.000

Hou daar mee rekening houdend dat de bovengenoemde kosten enkel schattingen zijn en kunnen variëren naargelang de complexiteit voor het kwestie en de notaris die je selecteert.

Wie Is De Notaris

Top tien Meest populaire & Meest Gevraagde Diensten Bij De Notaris

Overdrachtsakte

Illustratie: Jan & Marieke kopen een nieuw huis en schakelen een notaris in om een leveringsakte op te stellen, zodat de overdracht van eigendom juist wordt vastgelegd.

Hypotheekakte

Voorbeeld: Peter en Els sluiten een hypotheek af voor voor droomhuis. De bank eist dat een notaris de hypotheekakte opstelt en ondertekent.

Testament

Illustratie: Simon wil ervoor zorgen dat zijn bezittingen na zijn dood volgens zijn wensen worden opgedeeld. Hij gaat naar een notaris om een testament te maken.

Samenlevingscontract

Voorbeeld: Lara en Tom besluiten om samen te gaan wonen en hun hun financiële afspraken vastleggen. Ze laten een samenlevingscontract maken door een notaris.

Echtelijke voorwaarden
Illustratie: Kim & Daan trouwen en willen hun financiën gescheiden houden. Ze vragen een notaris om echtelijke voorwaarden op te stellen.

Partnerschapsvoorwaarden

Illustratie: Lisa en Mark kiezen voor een officieel partnerschap & willen hun geldsituatie regelen. Ze schakelen een notaris in voor het opstellen van partnerschapsvoorwaarden.

Scheidingsconvenant

Illustratie: Na een huwelijk van tien jaar besluiten Sandra & Paul om te scheiden. Ze gaan naar een notaris om een echtscheidingsconvenant te maken, waarin de verdeling van hun eigendommen wordt vastgelegd.

Oprichting van een BV

Illustratie: Pieter wil een onderneming starten en kiest voor een BV (BV) als rechtsvorm. Hij schakelt een notaris in om de akte van oprichting & statuten te maken.

Wijziging van statuten

Illustratie: Het bestuur van een stichting wil de statuten wijzigen. Ze vragen een notaris om de wijzigingen door te voeren en de nieuwe statuten vast te leggen.

Aandelenoverdracht

Voorbeeld: Jeroen verkoopt hun aandelen in een onderneming aan zijn handelspartner.
Een notaris zorgt voor de juiste overdracht van de aandelen & stelt de akte van overdracht van aandelen op.
Hulp Nodig Met Wie Is De Notaris?

Tips voor het Kiezen van een Notarisdienstverlener

 • Vraag familie om referenties
 • Bekijk tarieven en diensten van verschillende notarissen
 • Verifieer online reviews en getuigenissen
 • Beslis een notaris met kennis in het specifieke rechtsgebied
 • Plan een gesprek in met meerdere notarissen om een waardering te krijgen voor hun benadering

De 10 Veelgestelde Vragen bij de Notaris (FAQ)

Zijn kosten voor notarisdiensten wettelijk vastgesteld?
Inderdaad, de notaristarieven zijn wettelijk vastgesteld.

Wat is het verschil tussen een notaris en een advocaat?
Een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is om akten op te maken en heeft een bredere juridische kennis. Een advocaat pleit voor partijen in gerechtelijke procedures en heeft een uitgebreide kennis van het recht.

Kan ik zonder notaris een testament opstellen?
Dat kan niet, een testament moet altijd worden opgesteld met behulp van een notaris.

Wat gebeurt er als ik geen testament heb?
Als je geen testament hebt, wordt je nalatenschap volgens de erfeniswetgeving verdeeld. Dit kan betekenen dat je bezittingen niet terechtkomen bij de personen die jij zou willen.

Hoe lang duurt het om een BV op te richten bij een notaris?
Het oprichten van een BV bij een notaris kan meestal binnen enkele dagen worden afgerond.

Is een samenlevingscontract verplicht?
Nee, een samenlevingscontract is niet verplicht, maar kan wel wijs zijn om zaken vast te leggen.

Wat is het verschil tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk?
Een geregistreerd partnerschap en een huwelijk zijn beide wettelijke samenlevingsvormen, maar het geregistreerd partnerschap is ontstaan als alternatief voor het huwelijk voor homoseksuele stellen en heeft een enigszins uitstraling.

Kan ik een notariële akte in een andere taal laten opstellen?
Ja, het is mogelijk om een notariële akte in een andere taal te laten opstellen, maar er moet wel een vertaling worden toegevoegd.

Hoe kan ik mijn notaris wijzigen als ik niet tevreden ben met de dienstverlening?
Je kunt een klacht indienen bij de notaris zelf of bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Als je ontevreden blijft, kun je overstappen naar een andere notaris of op zoek gaan naar notarisdienstverlener.

Hoe lang bewaart een notaris mijn documenten?
Een notaris is verplicht om akten en documenten minimaal een periode van 20 jaar te bewaren.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over Wie Is De Notaris?

Raadpleeg nu  een notaris en Bekijk nu offertes van juristen bij jou in het buurt.

 

Conclusie over Wie Is De Notaris

Notarissen zijn onmisbare spelers in het Nederlandse rechtssysteem en bieden een ruim assortiment van diensten op het gebied van onroerende zaken, familiezaken en ondernemerschap. Ze zorgen ervoor dat juridische aktes geldig en wettig zijn.

Door de top 10 en meest gevraagde diensten te kennen, kun je goed doorgronden welke diensten je zou kunnen inzetten en hoe je het meest geschikte een notaris kunt kiezen.

Vergeet niet om prijzen en service te vergelijken, ervaringen van anderen op internet te raadplegen en aanbevelingen van vrienden en familie te vragen. Ten slotte zijn de FAQ’s een praktische gids om je vragen te beantwoorden en je te helpen bij het navigeren door het notariële landschap.